POMOC VE SVĚTĚ

Pomáháme již v sedmi zemích světa

Naše práce v různých zemích se týká přímo nebo nepřímo také dětí a mladých lidí. Tisíce dětí v různých zemích musely spolu se svými příbuznými opustit domovy a odejít do uprchlických táborů buď ve vlastní zemi, nebo za hranicemi.