Společně vracíme úsměv ohroženým dětem na Ukrajině

Na Ukrajině žije více než 100 000 dětí na ulici. Bez pomoci páchají sebevraždy anebo se zapojí do prostituce a kriminality. 

Přispěji na pomoc

Podle odhadů UNICEF žije na Ukrajině až 100 000 dětí bez domova. Bez účinné pomoci spáchá 10 – 15 % z nich sebevraždu dříve, než dosáhnou věku 18 let. Dalších 60 - 70 % ukrajinských sirotků se zapojí do prostituce nebo kriminality. Proto jsme se také letos rozhodli věnovat výnos ze své předvánoční sbírky na pomoc dětským obětem tíživé situace na Ukrajině. Jedná se často o takzvané sociální sirotky, kteří mají jednoho nebo oba rodiče, ale ti nejsou schopní se o dítě postarat. Důvody jsou chudoba, alkoholismu a chybějící podpora rodičů samoživitelů.

Embed from Getty Images

Systém státních sirotčinců není schopen tento problém účinně uchopit. Do řešení se tak musí zapojit řada místních i mezinárodních nevládních organizací. Mezi nejdůležitější z nich patří Otcův dům, se kterým již pátým rokem spolupracujeme.  

„Za klíčové v práci Otcova domu považuji to, že dává dětem perspektivu. Nejenže jim pomůže z akutních problémů, hladu či nedostatku, ale pomůže jim na cestě k řádnému vzdělání a dostat se ze svých fyzických či psychických traumat. Díky tomu získají šanci na plnohodnotný život,“ říká Josef Neudeker, vedoucí projektů Diakonie na Ukrajině.

Řada z dětí žijících na ulici je sexuálně zneužívána, drogově závislá anebo HIV pozitivní. Jde o následek tíživé sociální situace, ve které se mnoho rodin na Ukrajině nachází. Jde o jednu z nejchudších zemí v Evropě i na světě, navíc postiženou alkoholismem, dědictví minulé doby.

„Lidé na Ukrajině se řadí k těm nejchudším na světě. Naopak poměr lidí u nás, kteří padnou pod hranici chudoby, patří k nejnižším v Evropě, to je výborná zpráva. I proto bychom neměli zapomínat na ty, kteří toto štěstí nemají a bydlí prakticky v sousedství,“ dodává J. Neudeker.

O solidaritě s ohroženými dětmi není třeba příliš přemýšlet, je přirozená. Takové poselství přinesla ekumenická slavnost na podporu Otcova domu 25. listopadu 2020.

Otcův dům založil v roce 1996 lékař Roman Korniko, který nedokázal lhostejně přihlížet k množství dětí, které se zůstaly žít na ulici po rozpadu Sovětského svazu. Za více než 20 let se organizaci povedlo zajistit lepší a stabilnější budoucnost tisícům z nich. Naše středisko zahájilo spolupráci s Otcovým domem v roce 2014.

 

Zakladatel Otcova domu Roman Korniko představuje svoji vizi.

Jak vypadá naše skutečná pomoc na Ukrajině?

Náš příspěvek k práci Otcova domu spočívá především v podpoře konceptu náhradní rodinné péče. Přímo v Otcově domě žije šest pěstounských rodin, z nichž každá se stará o osm až dvanáct dětí. Dalších 30 pěstounských rodin, které také mohou těžit z podpory, žije mimo Otcův dům.

Pro náhradní rodiče jsme zorganizovali vzdělávání a psychologickou podporu. Mají k dispozici psychologické, sociální a právní konzultace. Kromě toho Otcův dům využil prostředky z České republiky pro zaplacení pět rodinných asistentů, pro případ, že náhradní rodiče potřebují osobní volno.

Prostředky z loňské předvánoční sbírky putovaly na nákup léků a školního vybavení pro děti v péči Otcova domu.

Zároveň jsme v úzké spolupráci s místním sociálním odborem pracovali na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům. Aby náprava poměrů v původní rodině byla udržitelná.

Články o naší práci na Ukrajině.