Společně vracíme úsměv ohroženým dětem na Ukrajině

Na Ukrajině žije více než 100 000 dětí na ulici. Bez pomoci páchají sebevraždy anebo se zapojí do prostituce a kriminality.

Podle odhadů UNICEF žije na Ukrajině až 100 000 dětí bez domova. Bez účinné pomoci spáchá 10 – 15 % z nich sebevraždu dříve, než dosáhnou věku 18 let. Dalších 60 - 70 % ukrajinských sirotků se zapojí do prostituce nebo kriminality.

Systém státních sirotčinců není schopen tento problém účinně uchopit. Do řešení se tak musí zapojit řada místních i mezinárodních nevládních organizací. Mezi nejdůležitější z nich patří Otcův dům, se kterým spolupracujeme.  

Otcův dům založil v roce 1996 lékař Roman Korniko, který nedokázal lhostejně přihlížet k množství dětí, které se zůstaly žít na ulici po rozpadu Sovětského svazu. Za více než 20 let se organizaci povedlo zajistit lepší a stabilnější budoucnost tisícům z nich. Naše středisko zahájilo spolupráci s Otcovým domem v roce 2014.

 

 

Zakladatel Otcova domu Roman Korniko představuje svoji vizi.

„Za klíčové v práci Otcova domu považuji to, že dává dětem perspektivu. Nejenže jim pomůže z akutních problémů, hladu či nedostatku, ale pomůže jim na cestě k řádnému vzdělání a dostat se ze svých fyzických či psychických traumat. Díky tomu získají šanci na plnohodnotný život,“ říká Josef Neudeker, vedoucí projektů Diakonie na Ukrajině.

Řada z dětí žijících na ulici je sexuálně zneužívána, drogově závislá anebo HIV pozitivní. Jde o následek tíživé sociální situace, ve které se mnoho rodin na Ukrajině nachází. Jde o jednu z nejchudších zemí v Evropě i na světě, navíc postiženou alkoholismem, dědictví minulé doby.

„Lidé na Ukrajině se řadí k těm nejchudším na světě. Naopak poměr lidí u nás, kteří padnou pod hranici chudoby, patří k nejnižším v Evropě, to je výborná zpráva. I proto bychom neměli zapomínat na ty, kteří toto štěstí nemají a bydlí prakticky v sousedství,“ dodává J. Neudeker.

 

Jak vypadá naše pomoc na Ukrajině?

Náš příspěvek k práci Otcova domu spočívá především v podpoře konceptu náhradní rodinné péče. Pro náhradní rodiče jsme zorganizovali vzdělávání a psychologickou podporu. Mají k dispozici psychologické, sociální a právní konzultace.

Zároveň jsme v úzké spolupráci s místním sociálním odborem pracovali na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům. Aby náprava poměrů v původní rodině byla udržitelná.

Pro Otcův dům jsme v roce 2019 i 2020 zorganizovali předváčnoční sbírku. Sbírka z roku 2019 přispěla na nákup léků a školního vybavení pro děti v péči Otcova domu. Výtěžek z loňské sbírky Otcův dům použil na právě probíhající rekonstrukci hlavní budovy, která slouží pro pěstounské rodiny, jsou v ní učebny speciální školy a také prostory pro sociální pracovníky, psychoterapeutická poradna a další.

Více aktualit