Na Ukrajině spolupracujeme s organizací Otcův dům, která poskytuje ohroženým dětem péči v náhradních pěstounských rodinách. Zároveň poskytuje těmto často hluboce traumatizovaným dětem psychologickou péči a možnost speciálního vzdělávání ve vlastní škole.V úzké spolupráci s místní správou jsme podpořili podpůrné služby pro děti, které byly znovu začleněny do biologických rodin, adoptovány, umísťovány do péče k příbuzným.

Pěstounům i dětem bylo díky našemu projektu pravidelně poskytováno psychosociální poradenství. Díky vytvoření speciálního individuálního rozvojového plánu pro každé dítě mohlo dojít k lepší přípravě péče v nových rodinách anebo reintegraci do biologických rodin.

Jak vypadá naše skutečná pomoc na Ukrajině 

6 náhradních pěstounských rodin z Otcova domu jsme přímo podpořili. 30 pěstounským rodinám mimo Otcův dům jsme pomáhali zkvalitňovat jejich péči prostřednictvím školení a odborného poradenství. 7 až 12 dětí žije v každé pěstounské rodině, která sídlila v Otcově domě. 5 nových asistentů jsme zajistili pro případ, že rodiče potřebují volno.

 

Sbírka - POZEMEK PRO ŠKOLU NA UKRAJINĚ

Otcův dům se stará o potřebné a opuštěné děti z kyjevského regionu. Za více něž 20 let se organizaci povedlo zajistit lepší a stabilnější budoucnost pro tisíce dětí. Potřebných dětí je mnoho a Otcův dům potřebuje rozšířit své prostory. Prvním krokem je získat prostředky na odkoupení pozemku, který má organizace dosud jen v pronájmu. Pozemek je nyní na prodej za velmi výhodnou cenu 9 $ za m2. Pokud se rozhodnete Otcův dům podpořit, tak Vás jeden metr čtvereční vyjde na pouhých 200 Kč.

Přispěji na pomoc