BANGLADÉŠ

Budování odolnosti rohingských uprchlíků a hostitelských komunit skrze humanitární pomoc, ochranu životního prostředí a podporu mírového soužití v oblasti Cox’s Bazaar

Diakonie ČCE HRS pracuje s komunitou Rohingů v Arakaském státě, Myanmaru už od roku 2014. Tento rok se našemu týmu podařilo tuto intervenci rozšířit do bangladéšského Cox’s Bazaaru za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Na místě spolupracujeme s naším lokálním partnerem, bangladéšskou organizací RDRS Bangladesh, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti rozvoje v různých částech této země s působností v Cox’s Bazaaru od roku 2019. Náš tým identifikoval 4 klíčové oblasti, kterým se v roce 2020 budeme jak v části uprchlického tábora č. 18 a rozšířené části č. 20 v oblasti Ukhia, tak v přilehlých hostitelských komunitách věnovat: voda, hygiena a sanitace; sociální a zdravotní podpora komunit; životní prostředí a repatriace.

  Camp 18_and_20E_Ukhia Subdistrict_Coxs Bazaar_Source_ISCG_Bangladesh   Oblast Cox’s Bazaar v Bangadéši

Pokud jde o vodu, hygienu a sanitaci, většina hygienických zařízení byla postavena před 2 lety a při jejich intenzivním využívání je třeba je opravit či zcela zrenovovat, stejně jako vyčistit a opravit odpadní systém a vodní systém tak, aby se předešlo šíření nemocí spojených s vodou. Součástí projektu bude také zvyšování povědomí o důležitosti osobní hygieny, které je zásadní nejen teď v době šíření viru SARS-Cov-2 a nemoci COVID 19. Obsah hygienických balíčků, které rodiny se kterými spolupracujeme již obdržely, jsme upravili tak, aby jim pomohly se co nejlépe chránit proti nákaze. S osobní hygienou také úzce souvisí reproduktivní a menstruační zdraví žen a dívek, u kterých budeme zvyšovat jejich povědomí v této oblastí a obdrží ženské hygienické balíčky. Budeme se také během roku věnovat těhotným a kojícím ženám, které patří k těm nejzranitelnějším v táboře. Distribuce potravin v táboře je obecná a není zde kapacita na to vzít v potaz jejich potřeby, proto jim poskytneme doplňky stravy a zároveň je vyškolíme v nutričních hodnotách potravin, aby mohly nejen sebe, ale i své děti správně stravovat a ty netrpěly podváhou.

  Hygiena distribuovaná pro ženy     High school adolescent girl after receiving dignity kits in host community in 2019

V táborech složitá situace dopadá především na mladistvé, kteří zde nemají přístup k dalšímu vzdělávání či uplatnění. Jednotlivci jsou velmi snadno zmanipulovatelní a hrozí jím riziko, že se stanout obětmi sexuálního průmyslu, obchodu s lidmi, zbraněmi či drogami. Z tohoto důvodu se projekt zabývá i zvyšováním povědomí v problematice drogové, AIDS, obchodu s lidmi, plánování rodičovství či způsobech sebeprosazování a ochraně. Za účelem angažování mládeže ve společnosti budou vybudovány během roku i 4 místa, kde se budou v táboře moci setkávat a trávit volný čas. Pro podporu živobytí v táborech již nabízíme výdělek formou cash-for-work v rámci projektových stavebních prací, dále poskytneme základní materiál a školení pro chov kuřat, podpoříme zranitelné domácnosti s lidmi se zdravotním postižením, vedené jedním rodičem apod. distribucí nepotravinové materiální pomoci (síť proti komárům, talíře, misky, lžíce, hrnec a jiné) či poskytneme solární svítilnu dětem, kterou využijí večer ke čtení nebo učení.

V rámci třetí klíčové oblasti našeho projektu se věnujeme místnímu životními prostředí. Vlivem příchodu velkého množství lidí za poměrně krátký časový úsek došlo k velkému nátlaku na přírodní zdroje, zejména se jedná o dřevo a vodu. Lesy v okolí tábora byly vykáceny pro stavbu přístřeší, dalšího zázemí a na vaření. Toto masivní odlesňování následně způsobilo časté sesuvy půdy v období dešťů, kdy silné monzuny, typické pro oblast jihovýchodního Bangladéše, narušily stabilitu půdy. Nejvíce ohroženými těmito sesuvy jsou pak sami uprchlíci, kteří pod svahy obývají svá přístřeší. Z tohoto důvodu máme v plánu vysázet 16.000 stromů, aby došlo ke zpevnění půdy a zabránění jejím sesuvům. Jejich druhy doporučil místní úřad pro lesnictví, jsou to například Akácie, Guava, Mango, Citrón nebo Olivy – odrůdy, které jsou adaptována místní podmínky. Kácení stromů je zde již oficiálně zakázáno a všechny domácnosti obdržely plynové vařiče.

   Kácení stromů v roce 2019 camp #18       Camp #18 čistění a uklízení

Poslední oblastí, které věnujeme velkou pozornost, je propojení Rohingů s místními úřady a zprostředkování informací ohledně možností repatriace zpět do Myanmaru. Právě pracujeme na vytváření informačních materiálů a zároveň budeme pořádat diskuze/ zvyšování povědomí o podmínkách a současných nařízeních bangladéšské vlády. V rámci těchto setkání se také pokusíme o rozvoj vzájemného dialogu mezi hostitelskou komunitou a rohingskými uprchlíky za účelem snížení stále trvajícího napětí. Jako zásadní pro tvorbu mírového soužití vidíme spolupráci právě i s bangladéšskou hostitelskou komunitou, jejíchž členové na tom mnohdy mohou být velmi podobně jako rohingští uprchlíci. Budeme zde poskytovat kurzy v tradičních řemeslech jako je např. výroba shotoronji nebo vypíšeme pozice komunitních mobilizátorů, kteří budou chodit do domácností, sbírat data, distribuovat materiální balíčky nebo informace uprchlickým a hostitelským domácnostem. S poskytováním mikro-grantů pro podporu drobné podnikatelské činnosti, která je velice potřebná v současné situaci omezení spojených s COVID 19, jsme již začali. Podobné školení jako pro Rohingy budeme pořádat pro hostitelské komunity v ženském zdraví či prevenci užívání drog, obchodu s lidmi, AIDS atd. a rozdáme ženské hygienické balíčky. Děti také obdrží solární svítilny.

 Ženský uprchlický tábor #18     Ženský uprchlický tábor #18

S ohledem na omezení spojená s onemocněním COVID 19 budeme v první půlce roku se věnovat aktivitám, které nevyžadují shromažďování většího počtu jednotlivců. Tyto aktivity jsme přesunuli do druhé poloviny roku.

íce informací o naší aktivitě v Bangladéši a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.