MYANMAR

Uprchlické tábory v Myanmaru jsou plné zpěvu.

Myanmar či také Barma je jednou z nejchudších a také z etnicky nejrozmanitějších zemí jihovýchodní Asie. Právě etnická roztříštěnost na celém území zapříčinila střety, ke kterým zde dochází již po mnoho desetiletí. Jinak tomu není ani v Arakanském státě (na západě Myanmaru), kde ostřejší konflikt mezi buddhistickými Arakanci a muslimskými Rohingy vypukl v roce 2012. Během tohoto konfliktu byly vypáleny tisíce domů jak Arakanců, tak Rohingů, kteří byli následně nuceni se usadit v provizorních táborech a v nichž drtivá většina Rohingů žije dodnes.

V srpnu roku 2017 konflikt nadále eskaloval natolik, že došlo k útěku zhruba 723.000 Rohingů přes hranice do sousedního Bangladéše. Navzdory perzekucím v tuto chvílí v Myanmaru stále zůstává okolo 600.000 příslušníků této etnické menšiny, zejména ve středním a severním Arakanském státě, kdy zhruba 140 tisíc z nich žije v uprchlických táborech. Diskriminace a perzekuce Rohingů v Myanmaru dosáhla takové úrovně, že byla označena OSN za genocidu. Kromě fyzického a psychického násilí ze strany státních složek je jim například odepíráno občanství a s tím spojený přístup k základním službám jako je školství a zdravotnictví, stejně jako je omezen jejich pohyb a tím i možnosti obživy.

Celá tato napjatá situace je umocněna dalším paralelním konfliktem probíhajícím na území Arakanského státu od roku 2018 mezi polovojenskou buddhistickou a arakansko-etnickou Arakanskou Armádou (AA) a oficiální myanmarskou armádou (Tatmadaw), který zapříčinil další násilí na civilistech a jejich vnitřní vysídlování. Pandemie Covid-19 region velmi zasáhla v roce 2020, kdy byl nařízen několika měsíční zákaz vycházení z domova. Výrazně tím ubylo možností výdělku skrze námezdní práce, při čemž základní potraviny a vybavení zdražily. Domácnosti žijící pod hranicí chudoby nebo těsně nad ní byly zasaženy nejvíce. Dále pak na začátku roku 2021 se celá situace v zemi zkomplikovala armádním převratem. Byla odvolána civilní vláda a nahrazena armádními činiteli. Následovalo několik měsíců občanských protestů, které se ale Arakanského státu nedotkly, protože Tatmadaw a Arakanská armáda uzavřeli dohodu  a situace až na výměnu vládních zástupců zůstala velmi podobná. 

Jak vypadá naše skutečná pomoc v Myanmaru

V Myanmaru pomáháme od roku 2014 vnitřně vysídleným osobám a hostitelským komunitám z řad muslimských Rohingů a buddhistických Arakanců v Arakanském státě. Spolupracujeme zde s organizací Lutheran World Federation Myanmar za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury. Rok 2020 byl pro nás výzvou. Pandemie Covid19 znamenala mnoho omezení, lidé se v Myanmaru, stejně jako v České republice nemohli setkávat a školy byly uzavřené. I přes to se nám podařilo nově postavit a zrenovovat 3 školy a vybavit je, aby se do nich žáci po pandemii mohli vrátit.

Zároveň jsme jim poskytli 761 studentských balíčků pro účely samostudia a 25 učitelů obdrželo balíčky s učebními pomůckami. 155 budoucích drobných živnostníků od nás obdrželo malý grant pro nastartování jejich činnosti a účastnilo se devíti školení k základních podnikatelských dovednostech, které bylo možné v mezidobě uspořádat. Dva komunitní projekty jsme podpořili za účelem zvýšení sociální soudržnosti ve dvou muslimských a buddhistických komunitách. Cílem nebyly jen samy stavby (přístupová cesta, most, silnice), nýbrž společná spolupráce a dialog mezi komunitami.

V roce 2021 v našem úsilí spolupracovat s oběma komunitami pokračuje. Aktuální podoba projektů je popsána v článcích níže. 

Aktuální projekty v Myanmaru

Více informací o naší aktivitě v Myanmaru a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.