MYANMAR

Uprchlické tábory v Myanmaru jsou plné zpěvu.

V Myanmaru pomáháme od roku 2014 vnitřně vysídleným osobám a hostitelským komunitám z řad muslimských Rohingů a buddhistických Arakanců v Arakanském státě. Spolupracujeme zde s organizací Lutheran World Federation Myanmar za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tři komunitní projekty jsme podpořili za účelem zvýšení sociální soudržnosti ve dvou muslimských a buddhistických komunitách. Cílem nebyly jen samy stavby (přístupová cesta, most, silnice), nýbrž společná spolupráce a dialog mezi komunitami.

Jak vypadá naše skutečná pomoc v Myanmaru

V roce 2019 jsme nově postavili a zrenovovali tři školy, vybavili je a poskytli 954 žákům a 25 učitelům balíčky s učebními pomůckami. 120 Rohingů a 30 Arakanců se zapojilo do našeho programu podpory živobytí,díky kterému se těchto 150 budoucích drobných živnostníků zúčastnilo vzdělávacích kurzů v šesti různých „řemeslech“ – holičství, pletení rybářských sítí, vaření, krejčovství, opravy motorek a domácí zahradničení. Proškolili jsme je i v základních podnikatelských dovednostech.

Situace v Myanmaru - Trojstranný konflikt v Arakanském státě

Myanmar či také Barma je jednou z nejchudších a také z etnicky nejrozmanitějších zemí jihovýchodní Asie. Právě etnická roztříštěnost na celém území zapříčinila střety, ke kterým zde dochází již po mnoho desetiletí. Jinak tomu není ani v Arakanském státě (na západě Myanmaru), kde ostřejší konflikt mezi buddhistickými Arakanci a muslimskými Rohingy vypukl v roce 2012. Během tohoto konfliktu byly vypáleny tisíce domů jak Arakanců, tak Rohingů, kteří byli následně nuceni se usadit v provizorních táborech a v nichž drtivá většina Rohingů žije dodnes.

V srpnu roku 2017 konflikt nadále eskaloval natolik, že došlo k útěku zhruba 723.000 Rohingů přes hranice do sousedního Bangladéše. Navzdory perzekucím v tuto chvílí v Myanmaru stále zůstává okolo 600.000 příslušníků této etnické menšiny, zejména ve středním a severním Arakanském státě, kdy zhruba 140 tisíc z nich žije v uprchlických táborech. Diskriminace a perzekuce Rohingů v Myanmaru dosáhla takové úrovně, že byla označena OSN za genocidu. Kromě fyzického a psychického násilí ze strany státních složek je jim například odepíráno občanství a s tím spojený přístup k základním službám jako je školství a zdravotnictví, stejně jako je omezen jejich pohyb a tím i možnosti obživy.

Celá tato napjatá situace je umocněna dalším paralelním konfliktem probíhajícím na území Arakanského státu od roku 2018 mezi polovojenskou buddhistickou a arakansko-etnickou Arakanskou Armádou (AA) a oficiální myanmarskou armádou (Tatmadaw), který zapříčinil další násilí na civilistech a jejich vnitřní vysídlování.

Aktuální projekty v Myanmaru

Více informací o naší aktivitě v Myanmaru a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.