naši partneři

Máme vás, partnery v České republice – bez vás naše práce nemůže pokračovat. Lidé v partnerských organizacích v zemích, kde pracujeme, znají místní situaci. Řeknou nám, co nejvíc potřebují a v čem jsou soběstační. Naši partneři v dalších zemích jsou často velké organizace, které mají jiné možnosti a prostředky než my.