PRO MÉDIA

Diakonie znamená služba. Práce Diakonie ČCE se uskutečňuje přes jednotlivá střediska a speciální školy – je jich 35. Střediska poskytují sociální, zdravotní a vzdělávací služby a pracují na území celé České republiky. Časem bylo ale jasné, že je potřeba reagovat také na potřeby lidí v zahraničí. Proto v roce 2011 vzniklo naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, jeden z nejmladších členů rodiny Diakonie. Jako jediné středisko se věnujeme humanitární a rozvojové práci v zahraničí a propojujeme české a zahraniční organizace a odborníky. Jsme schopni zasáhnout na místě humanitární katastrofy a rychle reagovat. V minulosti jsme tak pomohli například po tajfunu na Filipínách nebo po zemětřesení v Nepálu.

Tiskové zprávy střediska 

Ke stažení

Potřebujete fotografie nebo další informace? Kontaktujte mne prosím:

Nikola Korčáková Nikola Korčáková
Koordinátor PR
tel.: +420 776 833 315
email: korcakova@diakoniespolu.cz

O Diakonii ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Denně pomáhá tisícům klientů. Střediska a školy Diakonie provozují více než 130 zařízení po republice. Pracuje zde přes 2000 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Klienty Diakonie jsou zejména senioři, lidé s duševním, mentálním či kombinovaným handicapem, lidé s poruchou autistického spektra, nevyléčitelně nemocní a lidé v obtížné životní situaci. Diakonie ČCE též rozvíjí zahraniční pomoc.