VIETNAM

Posilujeme ochranu práv dětí ve Vietnamu. Pomáháme v boji proti obchodování s lidmi.

Jak vypadá naše skutečná pomoc?

Ve Vietnamu jsme začali ve spolupráci s agenturou Blue Dragon v roce 2020 implementovat projekt zaměřený na posílení a ochranu práv dítěte v procesu policejního vyšetřování. Projekt vznikl za podpory Ministerstva zahraničí ČR v rámci programu TRANSITION.

Tím jsme podpořili expertní konzultativní proces ke zlepšení procesu vyšetřování sexuálních deliktů na dětech. Vznikl oficiální cirkulář (soubor pokynů) pro Ministerstvo veřejné bezpečnosti Vietnamu, určený pro policejní a justiční složky, který pomůže ochránit práva dítěte při vyšetřování trestných činů a zamezit jejich sekundární viktimizaci. To znamená, že každé dítě, které je účastníkem policejního vyšetřování jako oběť, má větší šanci na zvláštní ochranu.

V roce 2021 jsme se prostřednictvím našeho partnera podíleli na expertní práci při přípravě revize zákona o obchodu s lidmi. Byly uspořádány dva konzultační workshopy pro účastníky z řad policie i dalších zapojených institucí ohledně chystané revize zákona, kde účastníci mohli sdílet znalosti a zkušenosti o problematice obchodování s lidmi. Cílem bylo navrhnout a prodiskutovat možné změny zákona, které budou efektivní, budou zahrnovat všechny podoby obchodování s lidmi a budou více a důsledněji chránit oběti.  

V roce 2022 pokračujeme v naší činnosti, v plánu jsou semináře pro pohraniční stráž i pro policii na téma vyšetřování obchodování s lidmi. Zvláštní důraz bude kladen na přístup k obětem, tak aby nedocházelo k další traumatizaci.  

Více informací o naší aktivitě ve Vietnamu a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.