Osvěta migrace

Kampaň Tváře migrace přináší příběhy migrantů a uprchlíků a upozorňuje na nerovnosti, pro které státní hranice nejsou překážkou.

KAMPAŇ TVÁŘE MIGRACE

Tváře migrace je kampaň Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, jejímž cílem je podpořit větší porozumění a empatii k migraci u široké veřejnosti. Kampaň nabízí kontrast k často odlidšťujícímu zobrazování migrantů a uprchlíků v médiích a poukazuje na důležitost poskytování vyváženějšího obsahu. Pod hashtagem #tvaremigrace najdete příspěvky této kampaně na Facebooku a na Instagramu.

Kampaň Tváře migrace je součástí tříletého projektu "Cíle udržitelného rozvoje a migrace", na kterém se Diakonie ČCE podílí s partnerskými organizacemi z Řecka, Slovinska, Itálie, Belgie, Bulharska a Slovenska. Projekt je financován programem DEAR (Development Educational and Awareness Raising) od Evropské komise a byl zahájen v březnu roku 2019. 

Projekt Cíle udržitelného rozvoje a migrace

Jsou tomu již čtyři roky, co se všechny členské státy OSN shodly na 17 cílech udržitelného rozvoje (SDGs), také nazývaných „Agenda 2030“, protože rok 2030 je termín pro splnění těchto cílů. Agenda 2030 usiluje o rovnost, spravedlnost, prosperitu a ochranu životního prostředí a jejím východiskem je „nenechat nikoho pozadu“. Vzhledem k tomu, že více než polovina SDGs se váže k mobilitě, je zde kladen důraz na ochranu a zajištění důstojných životních a pracovních podmínek pro uprchlíky a migranty. Porozumění provázanosti migrace a udržitelného rozvoje přispívá k hájení důstojného života pro všechny. 

V rámci projektu budeme organizovat vzdělávací workshopy, podílet se na akcích pro veřejnost a vytvářet podklady pro veřejné činitele. Zaměříme se na aktivní občany, novináře a členy různých organizací neziskového sektoru, kteří pak budou mít dopad na lepší informovanost široké veřejnosti o tématech SDGs a migrace. V rámci projektu také poskytneme politikům kvalitní podkladové materiály založené na principech solidarity, důstojnosti a udržitelné budoucnosti pro všechny. Podkladové materiály poslouží k navrhnutí politik zohledňujících SDGs.

Více informací o projektu se dozvíte na tomto odkaze.

     Logo Evropská unie