Ženy v Zambii

Nezávislost, vzdělání a samostatné podnikání.

Zambie: ženy se osamostatňují/ ženy ve vedení

Provincie Chipata na východě Zambie je chudá zemědělská oblast. Tradiční způsoby hospodaření na polích nepřinášejí dostatečné výsledky.

Ženy jsou v této situaci nejčastěji ohroženy chudobou, závislostí na muži i násilím.

Od roku 2016 se díky spolupráci několika organizací setkávají mladé dívky, svobodné matky, vdovy, ale i vdané ženy ve svépomocných skupinách a účastní se školení o metodách udržitelného hospodaření. Mohou si půjčit peníze, aby mohly rozvinout vlastní živnost, a naučí se podnikat s vlastními kvalitními produkty.

Chceme pomoci ženám v Zambii změnit jejich postavení v tradiční zambijské společnosti. Ženy jsou velmi ohroženy chudobou i násilím. Jedna z cest k nezávislosti je naučit se číst a psát.

Ženy se pak mohou účastnit také kurzů podnikatelských dovedností a také díky vlastnímu drobnému podnikání mohou být nezávislé na pomoci zvenčí.

Ženy tvoří 85 % účastníků kurzů základní vzdělanosti v zambijské farnosti Katete. Na věku nezáleží, číst se učí mladí lidé i ženy, které překročily šedesátku. Chtějí si přečíst, jak mají užívat léky, nebo spočítat peníze, když své výrobky prodávají na trhu.

Ženy se také chtějí víc podílet na rozhodování ve společnosti. I díky kurzům základní gramotnosti to je možné.

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY

NAŠE PROJEKTY V ZAMBII

FOTOGALERIE