„Po kurzech jsem jiný člověk,“ říká Mercy

16. března 2017

Při workshopech pro vedoucí skupin si zambijské ženy uvědomují své dovednosti i způsoby vedení. Podporují pak ostatní ženy tak, aby i ony mohly samostatně vést další lidi. Mercy Sakala prošla několika workshopy a vede teď svou skupinu jinak. A vlastně i lépe poznala sama sebe.

„Po kurzech jsem jiný člověk,“ říká Mercy
16. března 2017 - „Po kurzech jsem jiný člověk,“ říká Mercy

Negramotnost, závislost a násilí

Ženy v Zambii nemají snadný život. Naprostá většina z nich neumí číst a psát. Ohrožuje je chudoba, která souvisí s místními kulturními tradicemi a zvyklostmi. Muži většinou nechápou ženy jako rovnocenné bytosti. Ve vedení jakýchkoli organizací těžko najdete ženu, i když díky projektu se to přece jen už v některých oblastech mění. Velký problém je násilí založené na příslušnosti k pohlaví. Domácí násilí a předčasné sňatky zatím patří k běžnému životu žen v Zambii.

Smyslem projektu Ženy ve vedení je podpořit ženy, aby samy pracovaly na své vzdělanosti, samostatnosti a nezávislosti na mužích. Proto se ženy setkávají také v různých svépomocných skupinách.

Mercy se učí vést

Paní Mercy Sakala je členka farnosti St. Kizito v diecézi Solwezi a vede ve farnosti právě takovou Mercy-Sakalaskupinu žen (Women’s League). Ženy se v ní učí uvědomovat si svou hodnotu a rovnocennost s muži. Sdílejí své zkušenosti s domácím násilím, které zambijská společnost tradičně vnímá jako něco normálního, a zjišťují, že se mu mohou bránit.

Mercy se účastnila  několika kurzů pro ženy ve vedoucích pozicích. Kurzy prohlubovaly dovednosti potřebné k vedení a pojednávaly také o genderově podmíněném násilí. Dobrá zpráva je, že se v loňském roce kurzů účastnilo i několik mužů. Bez nich se totiž vztahy mezi muži a ženami v Zambii budou proměňovat mnohem pomaleji.

Už nedělám „diktátora“

Mercy byla překvapená tím, co všechno jí kurz přinesl: „Kurzy mi moc pomohly. Nebyla jsem zvyklá jakákoli rozhodnutí konzultovat s ostatními členkami skupiny. Moje vedení byla spíš taková diktatura,“ říká Mercy a trochu se usmívá. „Myslela jsem si, že už všechno umím, vždyť proto mě přece ženy zvolily do čela skupiny. Teď to ale vidím jinak. Uvědomila jsem si některé svoje vlastnosti i to, že často jednám špatně.“

Teď Mercy změnila svůj přístup. Před každým rozhodnutím zvažuje různé možnosti společně s ostatními ženami a naslouchá jim. „Jsem jiný člověk,“ přiznává Mercy.

Workshopy rozvíjejí schopnosti

Workshop pro vedoucí pracovníky Mercy bavil. Účastníci v něm používali různé techniky k poznání sama sebe, například obrázky zvířat a jejich vlastností. Mercy pochopila, že způsob, jakým dosud skupinu vedla, potřebuje změnu. Ostatně i některé ženy z její skupiny později potvrdily, že se jim teď spolupracuje mnohem lépe než dřív.

„Takové kurzy by se měly uspořádat ve všech diecézích,“ dodává Mercy Sakala. „Určitě by se zlepšila kvalita vedoucích a hlavně – postupně se naučíme snižovat míru domácího násilí. A také změníme postavení žen, které jsou zatím úplně závislé na libovůli svých mužů.“

V učebně pro kurzy základní gramotnosti. Provincie Chipata, 2016  Do kurzů základní gramotnosti s sebou ženy berou i své děti. Provincie Chipata, 2016