Humanitární potřeby v táborech a život v nich

Diakonie se věnuje humanitární pomoci a podpoře v Arakanském státě od roku 2014. V provizorních táborech je život velmi obtížný, a proto se už 6 let snažíme poskytovat asistenci těm, kteří ji zde potřebují nejvíce. Plně si uvědomujeme, že konfliktem jsou zasaženy obě komunity – nejen muslimská, ale i buddhistická – proto zapojujeme do projektu příslušníky obou z nich z okolních vesnic zasažených konfliktem. 

Na počátku krize v táborech chybělo především základní vybavení jako plastové plachty, rohože, pokrývky, provazy, moskytiéry, kuchyňské nádobí či oblečení, které se nám podařilo sehnat a poskytnout jejich obyvatelům. Obecně zde velké nebezpečí představují požáry, které během pár hodin dokážou zničit celý tábor. Lidé žijí obvykle v tzv. longhausech, dlouhých domech postavených z bambusu, dřeva a rákosu, tedy z velmi hořlavého materiálu. V jednom longhausu bydlí až 8 rodin. Kromě ohně ohrožují tábory i další živelné pohromy – záplavy či časté cyklony. Tábory jsou totiž vybudovány v nízko položených oblastech blízko moře a zvlášť v období dešťů je bahno všudypřítomné. Z tohoto důvodu jsme se po několik let věnovali snižování rizika katastrof, vytváření strategických plánů, distribucí lékárniček, a především školení dobrovolných hasičů. Ti dodnes udržují funkční požární stanoviště s materiálem na hašení a učí ostatní obyvatele táborů, jak požárům předcházet, tedy jak zacházet s otevřeným ohněm. 

Obyvatele táborů trápí kromě nepříznivých vnějších podmínek také traumata z konfliktu, ze ztráty domova, živobytí a bezpečí. Integrální součástí našeho projektu byla proto i psychosociální pomoc. Důležité dále pro naši práci je, abychom dokázali lidi, kterým pomáháme, povzbudit k vlastní aktivitě a směřovali je k nezávislosti na humanitární pomoci. Podporujeme je proto v drobném podnikání a hledání zdrojů vlastní obživy. Díky našemu projektu muslimové i buddhisté získali kvalitní osivo rýže, hnojivo pro její pěstování či rybářské sítě nebo se mohli účastnit školení v podnikatelských dovednostech a odborném školení dle vlastního výběru. 

V neposlední řadě se už pátým rokem soustředíme na oblast vzdělávání v muslimských i buddhistických vesnicích. Učitelé v těchto školách pracují stejně jako jinde a dětí se zde chtějí učit. Školy je ale potřeba v některých vesnicích opravit či postavit další budovy, aby kapacitně dostačovaly počtu studentů. Některé ze škol dokonce mají pouze budovy z bambusu, kde v období dešťů nelze učit. Chybí zde také výukové pomůcky, stejně jako učební pomůcky pro děti, které si mnozí z jejich rodičů - farmářů - nemohou dovolit.  

Jak pomáháme v roce 2020?

Naše činnost v této oblasti světa se v tomto roce zaměřila především znovu na podporu vzdělávání dětí, odborné školení drobných podnikatelů a podporu živobytí a utužování sociální soudržnosti mezi buddhistickými a muslimskými komunitami v městské oblasti Sittwe, Pauktaw a Mrauk-U. Pandemie COVID19 a s ním spojené restrikce nám toho úsilí a podporu značně ztížilo, i přesto věříme, že do konce roku se nám podaří vše zdárně dokončit - nově postavit a zrenovovat 3 školy a vybavit školním nábytkem; rozdat 761 studentských balíčků; rozdat 20 výukových balíčků pro učitele; proškolit 150 začínajících drobných podnikatelů v podnikatelských dovednostech a odborné činnosti ( stříhání vlasů, vaření, zahraničení, tesařině, opravě motorek atd.) a zapojit 160 Muslimů a Buddhistů do 2 komunitních projektů.  

Veškeré naše aktivity na místě probíhají za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a prostřednictvím lokálního zastoupení naší partnerské organizace Lutheran Word Federation (LWF).

                                                    LWF    Czech Humanitarian Aid