O nás

Jsme jedním ze středisek Diakonie ČCE – velké a stabilní neziskové organizace. Naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce realizuje humanitární a rozvojové projekty v Africe, Jihovýchodní Asii a na Blízkém Východě. V České republice se soustředíme na prevenci proti povodním a v případě povodní jsme připraveni pomáhat zasaženým domácnostem. V České republice realizujeme také osvětové projekty pro žáky základních škol v rámci globálního vzdělávání.

Mezinárodní projektový koordinátor

Momentálně hledáme zkušeného projektového manažera s potřebnou dávkou entusiasmu pro vedení mezinárodního projektu DEAR zaměřeného na osvětu veřejnosti v tématech cílů udržitelného rozvoje a migrace, který bude probíhat v 7 evropských zemích.

Hledáme nadšence z oboru, člověka s názorem, který se nebojí nových výzev a uměl by vtisknout projektu v rámci daného tématu jasnou tvář.

Co bude Vaším úkolem

 • Řídit konsorcium 7 evropských organizací zřízeného za účelem realizace tříletého projektu DEAR – sjednotit konsorcium tematicky, dohlížet na proces implementace, finančního čerpání, být se zástupci konsorcia v každodenním kontaktu.
 • Organizovat společná setkání v ČR a v zahraničí za účelem plánování a kontroly implementace projektu a vytváření ročních akčních plánů.
 • Úzce spolupracovat s Evropskou komisí a dodržovat stanovená pravidla pro implementaci
 • Pravidelně monitorovat aktivity realizované partnery projektu a připravovat pravidelné souhrnné narativní a finanční reporty pro Evropskou komisi (ve spolupráci s finančním manažerem projektu a národními koordinátory)

Co očekáváme

 • Vysokoškolské vzdělání v dané oblasti (řízení neziskových organizací, udržitelný rozvoj, humanitární a rozvojová spolupráce, projektový management)
 • Zkušenost s vedením mezinárodních projektů (s preferencí projektů poskytovaných Evropskou komisí)
 • Dobrá orientace v tématech SDGs (Agenda 2030), migrace a souvisejících témat
 • Perfektní znalost angličtiny  
 • Skvělé komunikační schopnosti – schopnost hledat společná řešení, vyjednávat, pracovat v mezinárodním prostředí 

 Nabízíme

 • Stabilní zázemí velké neziskové organizace
 • Práci na plný úvazek (smlouva na 3 roky)
 • Zajímavé platové hodnocení (v závislosti na míře zkušeností)
 • Flexibilní pracovní dobu, částečnou možnost home office
 • 3 sick days
 • začátek pracovního poměru: 1. 3. 2019
 • Platové rozmezí 45 – 50.000,- Kč

V případě zájmu zašlete svůj životopis a motivační dopis nejpozději do 20. 1. 2019 na email: sekretariat@diakoniespolu.cz. K výběrovému řízení budou pozváni jen vybraní kandidáti.


About us

Center of Relief and Development (CRD) is one of the centers of Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren (Diaconia ECCB) -  the second largest non-profit organization in the Czech Republic providing social services for people in need. Diaconia Center of Relief and Development specializes in aid, development, and social service projects across the globe (Ethiopia, Zambia, Cambodia, Myanmar, Lebanon, Jordan).  Our work is based on the principles of social justice and empowerment.  We partner with small, in-country social service organizations to help them better serve their communities. We also provided humanitarian assistance for people affected by floods in the Czech Republic and organize awareness raising activities and global education at schools. 

International Project Manager

Currently we are looking for a senior project manager who is able to lead and manage an international European project focused on awareness raising of civil society, general public and decision makers on SDGs and Agenda 2030 in 7 European countries.

Duties and responsibilities

 • Lead and manage consortium of 7 European organizations established for the purpose of implementing international 3-year project (DEAR)
 • Coordinate closely with the European Commission and the European NGOs involved in the project to established and monitor processes of implementation of the project
 • Organize and lead common meetings (in the Czech Republic and abroad) aimed at planning and reviewing implementation of the project and preparing the annual action plans
 • Monitor regularly the project´s activities implemented by the European NGOs involved in the project and prepare regular narrative and financial reports (in cooperation with financial manager) for the European Commission on implementation of the project 

Qualification

 • A University degree in related area (e.g. sustainable development, development cooperation, humanitarian assistance, project management)
 • Proven experience in leading and managing international projects (preferably funded by the European Commission)
 • Excellent knowledge of English and applicable IT skills
 • Strong communications skills, including ability to negotiate solutions and work in international environment 
 • Strong experience managing diverse team of people and strong organization skills   
  Good orientation in the Agenda 2030 and related topics

Working Conditions 

 • Safe background of a large non-profit organization
 • Full time job with 3 - year contract
 • Reasonable salary corresponding to the level of experience
 • Flexible working hours with possibility of home office
 • 3 sick days
 • Location: Belgická 22, Prague 2, Czech Republic
 • Proposed salary 45 – 50.000 CZK

How to apply

Send your CV and cover letter till 20. January 2019 to amborozova@diakoniespolu.cz. Only selected candidates will be invited to the personal interview.

Proposed starting date: 1st March 2019.

Contact person: Ms Kristina Ambrožová, director of Diaconia ECCB – Center of Relief and Development, email: ambrozova@diakoniespolu.cz.  

job-2860035_1920