Dar ze závěti

Vaše pozůstalost daruje budoucnost – dejte naději na zítřek.

Díky vaší podpoře dáváme lidem v jiných zemích naději na důstojný život. Tato naděje nesmí zemřít, ani když kdokoli z nás už nebude žít.

Svou závětí můžete darovat budoucnost i tehdy, když váš život skončí. Můžete dál tvořit svět, kde ženy a muži mají práci, děti chodí do školy a všichni mají svůj bezpečný domov.

Možná se rozhodujete, jak naložíte s majetkem, který po sobě zanecháte po svém úmrtí. Pokud napíšete závěť, můžete přesně stanovit, kterou část vašeho majetku kdo z vašich blízkých dostane.

Někteří lidé dědice nemají a závěť po sobě nezanechají. Pak jejich majetek dědí stát. V roce 2014 takto stát nabyl 180 milionů korun.

Závětí předejdete nejasnostem nebo sporům v rodině, ulehčíte rozhodování vašim blízkým.

Můžete také část svého majetku použít jako dar organizaci, jejíž činnost je vám blízká. Darování ze závěti není výsadou bohatých lidí. I malá částka darovaná organizaci pomůže konkrétním lidem.

Chtěli byste se dozvědět více? Obraťte se, prosíme, na ředitelku střediska, Kristinu Ambrožovou - ambrozova@diakoniespolu.cz, která s Vámi domluví vše potřebné.