Finanční a materiální sbírka

Postní sbírka

Pravidelně každé postní období před Velikonoci pořádáme sbírku, jejíž výtěžek putuje na pomoc lidem v tíživé situaci v zahraničí. Výtěžek letošní Postní sbírky je určen pro lidi, které zasáhla válka na Ukrajině, ať už zůstali ve své domovině, nebo přišli do České republiky.

Připojím se ke sbírce 


Veřejná sbírka pro Ukrajinu

Číslo sbírkového účtu 292949292/0300, variabilní symbol 2022

Sbírku můžete podpořit on-line a také prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS na číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.    

  •     DMS DIAKONIESVET 30 
  •     DMS DIAKONIESVET 60 
  •     DMS DIAKONIESVET 90

Finanční pomoc místním organizacím umožňuje pružnou, rychlou a přesně zacílenou reakci na měnící potřeby lidí, které konflikt zasáhl.  Podrobnosti zde.


Materiální pomoc 

Ve spolupráci s farním sborem ČCE na Praze 1 u Salvátora jsme uspořádali materiální sbírku trvanlivých potravin, hygienických potřeb, matrací a dalších potřebných věcí pro lidi, kteří na útěku před válkou doputovali do Užhorodu.

Kamion s více než 5 tunami pomoci do Užhorodu dojel 17. března a věci již distribuujeme přes místní komunitní centrum a farní sbory potřebným. Děkujeme všem firmám i jednotlivcům, kteří se do sbírky zapojili.

Materiální sbírka u Salvátora pokračuje.