Naše pomoc na Ukrajině

Prostředky z naší veřejné sbírky pomáhají lidem přímo na Ukrajině prostřednictvím tří místních organizací.

  • Zaměstnanci Otcova domu po evakuaci dětí do Německa dál pomáhají v místní komunitě. Starají se o staré osamělé lidi ze sousedství.
  • Dům milosrdenství si mohl koupit malý mikrobus, který jim za současné situace velmi ulehčuje zásobování útulků a převoz potřebných lidí.
  • Největší část naší pomoci teď směřuje do Užhorodu. Přímo v místním komunitním centru pro Romy našlo útočiště asi 50 lidí, kteří několik dnů putovali po západní Ukrajině ve snaze najít dočasné útočiště, ale kvůli svému etniku nikde jinde nenašli zastání. Dalších 100 lidí, kterým užhorodská organizace Blago pomáhá, je ubytováno ve dvou školách ve městě.

Ve spolupráci s pražským farním sborem u Salvátora jsme zorganizovali také materiální sbírku trvanlivých potravin, hygienických potřeb, matrací, spacáků a dalších věcí. Kamion s více než pěti tunami nákladu dorazil do Užhorodu minulý čtvrtek.

V užhorodském komunitním centru velmi chybí sociální zařízení – 50 lidí nyní používá jedno WC. Naším dalším krokem bude pořízení mobilního vybavení, které zlepší hygienické podmínky uprchlíků na místě.


Naše partnerské organizace

Otcův dům

Od roku 2014 spolupracujeme s organizací Otcův dům, která pečuje o sirotky a děti bez domova z oblasti Kyjeva. Provozuje dětský domov a podporuje pěstounské rodiny. Pro ně zajišťuje vzdělávání, právní, sociální a psychologickou podporu. S místním sociálním odborem spolupracuje na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům.


Blago

Na Ukrajině nyní směřuje naše finační pomoc do Zakarpatska. Ačkoliv daleko od bojů, Užhorod u slovenských hranic je přeplněn lidmi, kteří odcházejí směrem na Západ. Někteří strávili na náročné cestě 2-3 dny poté, co se týden schovávali ve sklepech. Eleonora Kulčar a její organizace Blago má dlouholeté zkušenosti s podporou dětí v místní romské komunitě.


Dům milosrdenství 

Naše partnerská organizace Dům milosrdenství přímo v Kyjevě provozuje dvě zařízení pro celkem 25 starších lidí bez domova.