Co děláme

Podporujeme děti i dospělé, kteří žijí ve špatných životních podmínkách

KDO JSME

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby v celé České republice. Zřizovatelem Diakonie je Českobratrská církev evangelická, ČCE.

V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Středisko převzalo koordinaci pomoci při povodních v ČR, které se Diakonie věnovala od roku 1997. Jako jediné středisko Diakonie se věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí.

Jsme profesionálové a stále se učíme, proto nás těší přední umístění v soutěži Neziskovka roku. v roce 2014, kdy jsme se umístili na 2. místě v kategorii středně velkých neziskovek.  V roce 2015 jsme se umístili na 3. místě Neziskovky roku, tentokrát už v kategorii velkých neziskovek.

Naše aktivity jsou pestré

  • Poskytujeme humanitární pomoc v České republice, především při povodních, povodne.diakonie.cz
  • Spolupracujeme v ČR s obcemi, které chtějí být připravené na povodně, odolnaobec.cz
  • Pomáháme v uprchlických táborech a při humanitárních katastrofách ve světě, například v Jordánsku, postnisbirka.diakonie
  • Organizujeme zahraniční rozvojovou práci, (píše o ní například z Kambodži náš kolega Stanislav Flekač - www.diakonievkambodzi.cz)
  • Školíme dobrovolníky v ČR
  • Vzděláváme veřejnost v problematice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
  • Připravujeme materiály pro učitele základních škol a programy pro děti a mládež k tématům globálního rozvojového vzdělávání http://ucimespolu.cz/metodicke-materialy/
  • Spolupracujeme s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí, např. s firmami KOMA Modular, koma.diakonie.cz, a Tempish.