SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (dále jen "Diakonie ČCE - HRS"), IČO: 73635383, se sídlem Belgická 22, 120 00, Praha 2, email: spolu@diakoniespolu.cz (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Které údaje zpracováváme?

V databázi dobrovolníků humanitární pomoci zpracováváme: Jméno, příjmení, telefon, emailovou adresu, bydliště, věk, národnost, vzdělání a profesi.

Účel zpracování osobních údajů:

 • V případě mimořádné údálosti vás bude Diakonie ČCE - HRS informovat o možnosti zapojit se jako dobrovolník do pomoci zasaženým.
 • Koordinace dobrovolnické pomoci při mimořádné situaci v ČR.
 • Diakonie ČCE - HRS vám bude zasílat informace o školení dobrovolníků humanitární pomoci.
 • Diakonie ČCE - HRS vám bude zasílat své zpravodaje věnované dobrovolnictví a další informace týkající se dobrovolníků v Diakonii ČCE - HRS (maximálně 4x do roka).

Doba zpracování osobních údajů je určena na dobu neurčitou, pokud v době souhlasu vysloveně není uvedeno jinak.

Poučení subjektu údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • s výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
 • zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 • vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.