Naše pomoc na Ukrajině

Prostředky z naší veřejné sbírky a od institucinálních donorů pomáhají lidem přímo na Ukrajině prostřednictvím několika partnerů.

 

Finanční podpora

Finančně jsme během roku 2022 díky vašim darům podpořili:

 • 270.000 Kč organizaci Otcův dům, finanční prostředky byly použity jako podpora na evakuaci a přesídlení osiřelých dětí do Německa a podporu vnitřně vysídlených na Ukrajině. Někteří zaměstnanci Otcova domu stále zůstávají na Ukrajině, kde pomáhají v místní komunitě, např. péčí o staré osamělé lidi v okolí.

 

 • 2.101.000 Kč pro partnerskou organizaci Dům milosrdenství, která poskytuje komplexní podporu zranitelným lidem bez domova, jichž v důsledku války stále přibývá.  Díky tomu si mohli pořídit malý víceúčelový automobil (Renault express) a také zahájit projekt nového azylového centra jako náhrad za válkou zničený dům, jakož i poskytovat širší humanitární pomoc. Na podpoře se dále významně podílí také Nadace ČEZ.

 

 • 1.410.000 Kč komunitní centrum Blaho v Užhorodu všestranně podporuje kolem 80 lidí, kteří byli momentálně kvůli válce nuceni opustit své domovy. Tito vnitřně vysídlení žijí v kolektivním ubytovacím centru, kterým letos prošlo celkem kolem tisíce osob. Podpora směřuje převážně na zajištění bytování, teplé stravy pro uprchlíky, hygienických potřeb, chodu komunitního centra (náklady na energie, vybavení atd.), ale také na podporu výuky a volnočasového programu dětí, které nyní nemohou chodit do školy. Tuto humanitární pomoc z větší části našim prostřednictvím finančně podporuje MZV ČR.   

 

 • 400.000 Kč Humanitární službě PAX, která zajišťuje nejen evakuace lidí žijících v blízkosti frontové linie, ale také jim dodává materiální pomoc.

 

 • 150.000 Kč obcím Bohemka a Veselinovka v Mykolajivské oblasti. Díky prostředkům z veřejné sbírky jsme také mohli podpořit české krajany, s nimiž udržuje dlouhodobý kontakt Českobratrská církev evangelická. 

 

 • S další finanční podporou MZV ČR podporujeme městečko Mižhirija, které přijalo nižší tisíce uprchlíků z Donbasu a dalších okupovaných území. Tuto velkou výzvu pomáháme překonat zajištěním alespoň některých základních potřeb nově příchozích. denně teplou stravu v místních školních jídelnách pro cca 300 lidí denně, nebo díky Nadaci ČEZ nákup dětských školních a dalších potřeb pro 150 dětí.

 

 • Díky vašim darům a finanční podpoře MZV také podporujeme organizaci Myrne Nebo a provoz polních kuchyní v městech Izjum a Kupjansk, které byla částečně zničena válkou. Denně zde náš charkovský partner distribuuje tisíce teplých jídel.

 

Daruji

Přímá materiální pomoc

Ve spolupráci s pražským farním sborem u Salvátora jsme zorganizovali také materiální sbírku trvanlivých potravin, hygienických potřeb, matrací, spacáků a dalších věcí. Kamion s více než pěti tunami nákladu dorazil v březnu do Užhorodu. 


Naše partnerské organizace

Myrne Nebo

Organizace Myrne Nebo v Charkově pomáhá lidem postiženým ruskou agresí a válkou. Prostřednictvím Myrne Nebo podporujeme provoz sociálních kuchyní v Kupjansku a Izjumu, které na bývalých frontových územích, kde se nedostává elektřiny, tepla i pomoci, poskytují denně tisíce teplých jídel.

Otcův dům

Od roku 2014 spolupracujeme s organizací Otcův dům, která pečuje o sirotky a děti bez domova z oblasti Kyjeva. Provozuje dětský domov a podporuje pěstounské rodiny. Pro ně zajišťuje vzdělávání, právní, sociální a psychologickou podporu. S místním sociálním odborem spolupracuje na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům.


Blago

Ačkoliv daleko od bojů, Užhorod u slovenských hranic je přeplněn lidmi, kteří odcházejí směrem na Západ. Eleonora Kulčar a její organizace Blaho má dlouholeté zkušenosti s podporou dětí v místní sociálně vyloučených lokalitách a od března s všestrannou podporou asi tisícovky vnitřně vysídlených.


Dům milosrdenství 

Naše partnerská organizace Dům milosrdenství přímo v Kyjevě a Ivano-Frankovsku provozuje dvě zařízení pro celkem 20 starších lidí bez domova. Poskytuje také komplexní sociální asistenci pro integraci lidí z ulice zpět do jejich rodin či běžného života.


Mižhirija 

Municipalita (město) ve východní části Zakarpatské Ukrajiny s cca 10 tisíci stálými obyvateli. Vlivem války na Ukrajině se počet místních rezidentů příchodem vnitřně vysídlených osob významně zvýšil.

 


Humanitární služba PAX 

Podporujeme také organizace působící na těžce zkoušeném východě Ukrajiny. Jednou z nich je Humanitární služba PAX, která z Česka pomáhá na místě již  od roku 2015. V současné době pokračuje v práci v Doněcké oblasti, kde se aktuálně podílí na evakuaci lidi, distribuuje humanitární pomoc (potraviny, léky, hygienické potřeby, apod.).


Charitativní fond ASPIS

Přímo v Charkově a okolí pomáhá Charity fund ASPIS, který distribuuje potravinové balíčky, léky, hygienické a další nezbytné potřeby.

 


 

Jak můžu darovat?

Své dary můžete stále posílat na sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022 nebo sbírku podpořit prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS na číslo 87 777.

 • DMS DIAKONIESVET 30
 • DMS DIAKONIESVET 60
 • DMS DIAKONIESVET 90
 • DMS DIAKONIESVET 190

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč.

Chcete-li se stát pravidelným dárcem a využít k tomu dárcovskou sms, pošlete na číslo 87 777 sms zprávu ve tvaru:

 • DMS TRV DIAKONIESVET 30
 • DMS TRV DIAKONIESVET 60
 • DMS TRV DIAKONIESVET 90
 • DMS TRV DIAKONIESVET 190

Zvolenou čásku dostaneme každý měsíc, dokud se nerozhodnete svůj příkaz odvolat.

Více na www.darcovskasms.cz