V kambodžské provincii Pursat jsme se během 4-letého projektu (2018 – 2021) věnovali snižování rizika klimatických změn a přírodních katastrof. Kambodža již po několik let patří mezi nejvíce ohrožené oblasti světa klimatickými změnami (dle World Risk Report). Mnoho obyvatel venkovských oblastí trápí především častý výskyt sucha a bleskových povodní, a z nich pramenící ztráta či nedostatek příjmu.

V kambodžské provincii Pursat jsme se během 4-letého projektu (2018 – 2021) věnovali snižování rizika klimatických změn a přírodních katastrof. Kambodža již po několik let patří mezi nejvíce ohrožené oblasti světa klimatickými změnami (dle World Risk Report). Mnoho obyvatel venkovských oblastí trápí především častý výskyt sucha a bleskových povodní, a z nich pramenící ztráta či nedostatek příjmu.

Druhou oblastí bylo zemědělství. Změny klimatu a přírodní katastrofy dopadají především na tento sektor. Z tohoto důvodu byla do projektu zařazena adaptabilita na změny klimatu v zemědělství skrze podporu farmářů ve využívání nových zemědělských technik (např. kapková závlaha, chov kuřat). Díky nim farmáři zvýšili svojí produkci a tím i příjmy, a šli tak příkladem svým sousedům. Z této oblasti farmáři často kvůli nízkým výdělkům migrují do sousedního Thajska. Diverzifikace příjmů skrze zemědělskou činnost a chov kuřat jim pomohla nebýt závislí pouze na jedné činnosti a mohou díky ní uživit svou rodinu a v oblasti zůstat.

V neposlední řadě bylo třeba mít i odolnou infrastrukturu. Oblast Phnum Kvaranh trápí nejvíce sucha, proto jsme nejčastěji stavěli komunitní rybníky, ze kterých místní obyvatelé mohou čerpat vodu na zavlažování, hlavně v období sucha. Dále pak jsme podpořili domácnosti skrze udržitelné zdroje energie - solární panely či malé vodní nádrže, do kterých mohou sesbírat až 2 000 litrů dešťové vody. Domácnosti byly zároveň vyškoleny v efektivním zacházením s vodními zdroji, které je v suchých oblastech čím dál tím více potřebné. 

Za naše 4-leté působení se nám toho podařilo mnoho. Zde jsou některé z naši úspěšných aktivit:

   ✓ 3 uspořádaná školení pro učitele a zástupce z místních komunit v principech Snižování Rizika        Katastrof a Adaptace Zemědělství na změny klimatu

  ✓ 40 uspořádaných akcí na zvyšování povědomí o změnách klimatu a přírodních katastrofách ve školách a 14 akcí ve vesnicích

  ✓ 5 podpořených školy odolnou stavbou (silnice/ cesta/ umývárna/ skleník)

  ✓ 14 zapojených vesnic do programu Snižování Rizika Katastrof (rychlé vyhodnocení nouzové situace a adekvátní reakce, tvorba evakuačních plánů či dlouhodobých plánů pro snížení rizika a dopadu katastrof)

  ✓ 1 školení pro zástupce komunit ve Snižování Rizika Katastrof v zemědělství

  ✓ 1 simulační cvičení pro případ povodní

  ✓ 20 školení v odolných zemědělských technikách a chovu kuřat

  ✓ 145 podpořených domácností zemědělským materiálem a školením v nových zemědělských technikách

  ✓ 140 podpořených domácností efektivnějším sběrem dešťové vody

  ✓ 4 akce uspořádané pro místní farmáře - Farmářské Fórum, Den vody, hygieny a sanitace, Den lesů, či Den životního prostředí

  ✓ 4 postavené rybníky a 4 postavené zavlažovací kanály

  ✓ 179 podpořených rodin solárním panelem

  ✓ 23 vyškolených místních zaměstnanců v zemědělských technikách prof. Ing. Bohdanem Lojkou, Ph.D.

  ✓ 54 rodin podpořených semeny pro výsadbu po povodních v roce 2020

  ✓ 14 vesnic podpořených v době pandemie COVID-19 - informační materiály, alkohol, roušky, rukavice, dezinfekce, mýdlo

Veškeré aktivity v tomto projektu byly podpořeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR a vykonány ve spolupráci s naší místní partnerskou neziskovou organizací Life With Dignity.