V úvodním článku k naším projektům v Kambodži se můžete dozvědět, co v současné chvílí trápí nejen farmáře, ale mnoho obyvatelů venkovských oblastí v Kambodži. Ať už jsou to povodně, sucha nebo nedostatek příjmu, snažíme se od roku 2018 v Provincii Pursat v okrese Phnum Kravanh podporovat místní komunity skrze zapojení do našeho projektu Adaptace zemědělství na změny klimatu. Snažíme se spolupracovat se všemi věkovými kategoriemi, ale cílíme hlavně na mladé lidi, kteří mají největší potenciál nést změnu. Účast je dobrovolná, proto je obtížné stanovit dopředu přesný počet lidí, kteří z projektu mohou nakonec ve svém osobním životě těžit. Projekt je rozdělen do 3 částí – snižování rizika katastrof, adaptace zemědělství na změny klimatu a budování odolné infrastruktury.  

O snižování rizika katastrof tzv. DRR (Disaster Risk Reduction) se snažíme především pomocí zvyšování povědomí – to zahrnuje komunitní akce, školení či výměnné pobyty. Pro to, aby vědomosti byly předávány co nejlépe a byly zachovány v rámci komunity, školíme vždy několik zástupců z nich a také z řad mládeže tzv. Školení školitelů (Training of Trainers), kteří toto zvyšování povědomí ve školách a komunitách nakonec sami vykonávají. Mezi témata, které zde školíme a následně se o nich dále informuje jsou např. katastrofy a jejich dopady, přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejího dopadu, připravenost na povodně, sucho a silný vítr, nebezpečí bleskové aktivity, požární zákon apod. Následně školám i komunitám pomáháme s tvorbou vlastních plánů na snižování rizika katastrof, které zařazují do svých investičních plánů na další roky.  

Změny klimatu a přírodní katastrofy dopadají především na zemědělský sektor, proto jsme do našeho projektu zařadili adaptabilitu na změny klimatu v zemědělství (CCAA – Climate Change Adaptive Agriculture). V praxi to znamená, že podporujeme několik farmářů, aby začali na své půdě využívat nové zemědělské techniky (např. kapková závlaha), zvýšili svojí produkci a šli tím tak příkladem svým sousedům. V rámci školení je učíme techniky pěstování plodin odolných vůči klimatickým změnám, poskytujeme odolná semena, organická hnojiva a další vybavení. Zároveň jejich činnost naši odborníci pravidelně monitorují a poskytují další rady v oblasti pěstování. Farmáři tak díky zvýšené produkci zvýší i svoje příjmy a nemají potřebu migrovat do měst či do sousedního Thajska. Diverzifikovat příjmy farmářů se také snažíme prostřednictvím školení v chovu kuřat. Je důležité, aby nebyl závislí pouze na jedné či dvou plodinách, které po několika horších sklizní mohou rodinu přivést do dluhové pasti. 

V neposlední řadě je třeba mít i odolnou infrastrukturu. Oblast Phnum Kvaranh trápí nejvíce sucha, proto jsme nejčastěji stavěli komunitní rybníky, ze kterých místní obyvatelé mohou čerpat vodu na zavlažování, hlavně v období sucha. Dále pak podporujeme domácnosti skrze udržitelné zdroje energie - solární panely či malé vodní nádrže, do kterých mohou sesbírat až 2000 litrů dešťové vody. Zároveň jsou vyškoleny v dobrém zacházení s vodními zdroji, které je v suchých oblastech více a více potřebné. 

Veškeré aktivity v tomto projektu jsou podpořeni Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s naší místní partnerskou neziskovou organizací Life With Dignity.