KAMBODŽA

Provincie Battambang a Pursat.

Od zemědělství přes vodu, hygienu a sanitaci k menstruačnímu zdraví v Kamboži 

Působnost Diakonie ČCE HRS odstartoval v roce 2013 náš první tříletý projekt v provincii Battambang, kde naše středisko zprostředkovávalo farmářům teoretická školení i praktické rady, které zlepšily zemědělské techniky místních farmářů. Tříletý projekt skončil úspěšně v roce 2016.

V roce 2018 a v roce 2019 jsme navázali na naše místní zkušenosti a začali v provincii Pursat díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí a provincii Kampong Speu s podporou České rozvojové agentury školit farmáře, děti ve školách a ostatní obyvatele v oblasti snižování rizik katastrof (DRR – Disaster Risk Reduction) za účelem zvýšení jejich odolnosti. Naším cílem je, aby kambodžští farmáři získali novější znalosti a naučili se modernějším způsobům pěstování plodin a hospodařením s vodními zdroji, a tím dovedli odolávat výkyvům počasí. 

Pracujeme také na zlepšení místní infrastruktury, především dostupnosti vodních zdrojů a efektivním hospodaření s nimi. Podporujeme místní komunity, aby se aktivně zapojovaly do ochrany svých obcí proti povodním. Pomáháme jim budovat základní protipovodňové bariéry. Trváme na zapojení místních lidí do tvorby krizových plánů a rozvojových plánu vesnic.

V roce 2020 se nadále věnujeme snižování rizika katastrof v provincii Pursat a nově jsme odstartovali 4letý projekt v provincii Kampong Chhnang, který se bude věnovat vodě, hygieně a sanitaci a roční pilotní projekt zabývající se produkcí znovupoužitelných vložek a zvyšování povědomí v oblasti menstruačního zdraví.

Aktuální projekty v Kambodži

Více informací o naší aktivitě v Kambodže a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.