KAMBODŽA

Provincie Battambang a Pursat.

V Kambodži působíme od roku 2014. Angažujeme se v mnoha tématech od podpory živobytí až po snižování rizika katastrof. V roce 2019 jsme pracovali zejména s malými, lokálními farmáři a místními komunitami. Farmářům v provinciích Pursat a Kampong Speu pomáháme v jejich boji s následky změny klimatu a posilujeme jejich odolnost vůči přírodním katastrofám. Kromě toho pomáháme se seskupováním farmářů do kooperativ, které se dále vzdělávají v podnikatelských dovednostech a v pěstování plodin odolných vůči klimatické změně a ve využívání udržitelných technologií. To vše ve spolupráci s naší místní partnerskou organizací Life With Dignity a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.

Provincie Pursat
14 vesnic s námi spolupracovalo na posílení své odolnosti vůči změnám klimatu skrze školení, veřejné akce či výměnné pobyty. 5 škol se zapojilo do výukového programu pro své žáky, jak se chovat a chránit při přírodních katastrofách. 26 farmářů začalo hospodařit na 33 akrech půdy s pomocí nových zemědělských technik,osiv a organických hnojiv. 105 domácností obdrželo zdroj energie solární panel či malou vodní nádrž na uskladnění dešťové vody.

Provincie Kampong Speu
Podpora zemědělců a výstavba infrastruktury 61 lidí prošlo školením v základních podnikatelských dovednostech.412 rodinám jsme představili odolné plodiny a techniky, jak je pěstovat. 9 škol a 101 partnerských vesnic se připravuje na konkrétní kroky, jak zmírnit dopad přírodních katastrof. Podpořili jsme 5 projektů komunitní infrastruktury.