ODOLNÁ OBEC A POVODNĚ

Víme, že katastrofa určitě přijde. Chceme, aby to obce zvládly.

Odolná obec – předcházíme škodám

Pracujeme na tom, aby následky případných povodní byly co nejmenší. Program Odolná obec připravuje města a vesnice na příští katastrofy.

V posledních 15 letech zasáhlo Česko 6 velkých povodní a lokální bleskové povodně přicházejí skoro každý rok. V roce 2013 bylo na území 7 krajů zaplaveno 930 obcí. Společně s obyvateli obcí snižujeme následky povodní.

Buďte odolní s Odolnou obcí

Program Odolná obec je komplexní program Diakonie pro obce, které chtějí být připravené na mimořádné události:

  • snižuje následky katastrof,
  • zvyšuje odolnost obyvatel a obcí v ohrožených regionech.

V srpnu 2016 jsme ukončili pilotní projekt Odolná obec I, ve kterém jsme spolupracovali s městy Terezín, Soběslav a obcí Dolní Beřkovice. V lednu 2017 jsme zahájili další projekt Odolná obec II s obcí Plaňany, městem Štětí a obcemi Křešice a Rudník v Podkrkonoší. Od ledna 2020 spolupracujeme na projektu Odolná obec III s obcemi Hrobce a Chodouny na Roudnicku, Kamýkem nad Vltavou a městem Rumburk. 

Mnohem víc se dozvíte na webu www.odolnaobec.cz

 

Pomáháme při povodních

Diakonie pomáhá při povodních už od roku 1997. Od roku 2011 převzalo koordinaci povodňové pomoci Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

Organizujeme dobrovolnickou humanitární pomoc na místech zasažených velkou vodou i veřejnou sbírku na podporu těch, jimž voda nejvíce ublížila.

Všechny další informace najdete na webu www.povodne.diakonie.cz.

 

ČTĚTE NAŠE PŘÍBĚHY O ODOLNÉ OBCI A POVODNÍCH

 

FOTOGALERIE