KAMBODŽA

Provincie Kampong Speu a Kampong Chhnang

Farmáři v Kambodži

Aktuální článek od kolegy Standy Flekače o situaci ohledně celosvětové koronavirové pandemie. Přečtu si

Kambodža patří mezi nejchudší a nejméně rozvinuté státy planety, a to zejména kvůli pohnuté historii v 19. a 20. století (francouzská kolonizace, bombardování Spojenými státy během vietnamské války či teror Rudých Khmerů). Zemědělství tvoří téměř třetinu hrubého domácího produktu, přičemž zaměstnává více než polovinu populace.

Velká sucha v Kambodži v posledních letech snižují úrodu rýže i zeleniny a ohrožují rybolov. Některé z kambodžských provincií také sužují časté povodně, které ničí zemědělskou produkci farmářů. Mnoho z nich se následně dostává do pravidelné finanční tísně a dluhů. I proto je jedním z důsledků přírodních katastrof migrace vesnického obyvatelstva do měst nebo odchod za prací do Thajska, odkud se snaží podporovat své rodiny. Tato migrace s sebou ale nese rizika a to především pro mladistvé, kteří se nezřídka v neznámém prostředí stávají obětmi obchodu s lidmi. Na venkově také následně chybí pracovní síla, jednoduše řečeno nemá kdo obdělávat půdu. 

Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby kambodžští farmáři získali novější znalosti a naučili se modernějším způsobům pěstování plodin a hospodařením s vodními zdroji, a tím dovedli odolávat výkyvům počasí.

Naši práci v Kambodži odstartoval v roce 2013 náš první tříletý projekt v provincii Battambang, kde jsme farmářům zprostředkovávali teoretická školení i praktické rady, jak zlepšit zemědělské techniky místních farmářů. Tříletý projekt skončil úspěšně v roce 2016.

V roce 2018 jsme navázali na naše místní zkušenosti a začali v provincii Pursat díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí a v provincii Kampong Speu s podporou České rozvojové agentury školit farmáře, děti ve školách a ostatní obyvatele v oblasti snižování rizik katastrof (DRR – Disaster Risk Reduction) za účelem zvýšení jejich odolnosti.

Pracovali jsme na zlepšení místní infrastruktury, zvýšení dostupnosti zdrojů vody a efektivním hospodaření s ní. Vybudovali jsme základní protipovodňové bariéry. Naše činnost podporuje proaktivní účast komunit, jak při tvorbě krizového plánu ( EPRP - Emergency Preparedness and Response Plan), tak při tvorbě plánu rozvoje vesnice (VDP- Village Development Plan).

V Pursatu a Kampong Speu budeme i nadále aktivní v roce 2019.


ceskarepublika pomaha

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEA

 

Aktuální články k tématu

NAŠE PROJEKTY V KAMBODŽI

FOTOGALERIE