Farmáři v Etiopii

V oblasti Chuko žije velmi mnoho lidí a zemědělská půda se bez citlivého zacházení rychle vyčerpává. Rodiny někdy vypěstují jídlo jen na 3–5 měsíců. Často chybí pitná voda a hygiena je nedostatečná.

Tříletá spolupráce českých, německých a etiopských partnerů chtěla zvýšit a rozrůznit zemědělskou výrobu a zvýšit příjmy domácností v oblasti, zlepšit zdravotní stav místních obyvatel díky přístupu k bezpečné vodě a lepšímu dodržování základních hygienických návyků a posílit postavení žen.

O samostatném projektu firmy TEMPISH a Diakonie, stavbě mlýna v Etiopii, čtěte na tomto webu.

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEO

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY

PROJDĚTE SI NAŠE PROJEKTY

Zajištění obživy v oblasti Chuko

FOTOGALERIE