Diakonický Intervenční Tým

Domovy pro seniory a zařízení sociální péče Diakonie ČCE hledají dobrovolníky

Zařízení sociálních služeb se z důvodu pandemie nemoci COVID 19 potýkají s nedostatkem personálu. Chcete pomoci? Zapojte se, dejte svému času další smysl a získejte přitom nové zkušenosti.

Přihlaste se jako dobrovolník

Aktuálně posily hledají v těchto sociálních zařízeních:

okres Vsetín:

Vsetín – domovy pro seniory

okres Praha – východ:

Kostelec nad Černými lesy – domov pro seniory

okres Poděbrady:

Libice nad Cidlinou – domov pro seniory

Opolany – domov se zvláštním režimem

Pátek u Poděbrad – domov se zvláštním režimem

okres Litoměřice:

Krabčice – domov pro seniory

Seznam budeme průběžně aktualizovat. Konkrétní zařízení si vyberete v on-line formuláři pro přihlášení.

S čím nám budete pomáhat?

Náplň dobrovolnické činnosti bude vycházet z aktuálních potřeb jednotlivých středisek, ale také na Vaší společné domluvě na tom, s čím jste ochotni nebo můžete pomáhat.

Péče o klienty bude zahrnovat:

 • obstarávání a doprovázení klientů během dne (pomoc se vstáváním a ukládáním na lůžko, pomoc s hygienou, doprovod klienta po areálu, pomoc při podávání pití a jídla, naslouchání potřebám a citlivé nabízení pomoci)
 • vyplnění volného času klientů drobnou aktivizací (doprovod na procházku, četba, hraní společenských her apod.)
 • některé domovy pro seniory hledají také zdravotní sestry
 • další pomocné práce (stravování, prádelna, úklid apod.)

Kolik času bude dobrovolnická pomoc obnášet?

To je na Vás a Vašich časových možnostech. Abychom však Vaši pomoc mohli co nejlépe využít, je třeba, abyste se zapojil/a nejméně 1 a více dní v týdnu. Vaše časové možnosti prosím vyplňte v přihlašovacím formuláři.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Zapojit se může každý, kdo je ochoten pomáhat. Uvítáme dobrovolníky, kteří mají kvalifikaci pracovníka v sociálních službách nebo kvalifikaci sanitáře. Uvítáme i dobrovolníky, kteří mají zkušenosti s prací v sociálních službách nebo v pomáhajících profesích. Některé domovy pro seniory hledají zdravotní sestry. Svou kvalifikaci nebo zkušenosti prosím uveďe v přihlašovacím formuláři.

Co musí dobrovolník splňovat:   

 • být zdravý (dobrovolník se může zapojit pouze tehdy, pokud je zcela zdravý, nevykazuje známky respiračního onemocnění, nebo není v karanténě)
 • být starší 18 let
 • být bezúhonný (výpis z rejstříku trestů/čestné prohlášení)
 • být spolehlivý, lidsky zralý a empatický    
 • být ochoten věnovat nám svůj čas

Co vám zajistíme? 

 • úvodní proškolení
 • dohodu o dobrovolnické službě
 • ochranné pomůcky (roušky, rukavice)

Přihlaste se jako dobrovolník

Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Bez názvu