Dobrovolníci

Dobrovolnictví je dobře strávený čas.

Zadarmo a ve svém volnu

Proč lidé pracují jako dobrovolníci? Protože je to baví, něco umějí nebo chtějí někde pomoci. Leccos se přitom naučí a poznají nové lidi. Je to dobře strávený čas.

Kde můžete dobrovolnicky pracovat?

V Česku po povodních

Někteří dobrovolníci odklízejí trosky a pomáhají obyvatelům zaplavených domů s úklidem, jiní, zaměstnanci ostatních středisek Diakonie, nabízejí zasaženým lidem profesionální psychosociální pomoc. Máme síť už víc než 140 dobrovolníků, kterým nabízíme školení a připravujeme je na pomoc při příštích povodních.

Navštivte také www.povodne.diakonie.cz.

 

V zahraničí

V rámci evropského programu EU Aid Volunteers vysíláme dobrovolníky k našim partnerským organizacím v Ugandě, Etiopii, Nepálu a Kambodži. Jde o odborníky na humanitární pomoc, zvyšování odolnosti vůči katastrofám nebo dopadu klimatické změny, nebo fundraising.

Navštivte také www.diaconiavolunteer.com

 

Jednorázově

Příležitostná výpomoc na akcích pro veřejnost: jezdíme na festivaly, pořádáme dny otevřených dveří a různé osvětové akce. Využijeme šikovné ruce i lidi, kteří se budou starat o návštěvníky.
 
PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEA