Děti na Ukrajině

Do Otcova domu přišlo kvůli válečnému konfliktu mnoho dětí. Chceme, aby se mohly vrátit domů.

Děti na Ukrajině

Poprvé navázala Diakonie kontakt s Otcovým domem během konfliktu na Ukrajině v roce 2014, kdy do domova přišlo přes 50 dětí s několika dospělými z východu Ukrajiny, kde zuřil válečný konflikt, a domov naléhavě potřeboval peníze na to, aby se o děti postaral.

Podporujeme úsilí Otcova domu uspořádat poměry v původních rodinách dětí tak, aby se do nich děti mohly vrátit. Pokud to není možné, hledá domov pro děti náhradní rodiny. Posilujeme profesionalitu lidí, kteří se v domově o děti starají.

Více  se dočtete na společném webu firmy KOMA Modular a Diakonie, hned pod článkem o projektu v Moldavsku.

V roce 2015 jsme se zapojili také do distribuce nepotravinové materiální pomoci, která směřovala na východ Ukrajiny.

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEA

 

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY

Další články o spolupráci Diakonie a firmy KOMA Modular najdete na webu KOMA.DIAKONIE

NAŠE PROJEKTY NA UKRAJINĚ

FOTOGALERIE