Děti na Ukrajině

Otcův dům pomáhá dětem navracet úsměv a důvěru v dospělé

Valérie se narodila se v Kyjevě a od narození vyrůstala jen se svojí mámou. Otec od rodiny odešel. Společný těžký život je hodně stmelil. O to horší ranou pro Valérii bylo, když se ve 14 letech dozvěděla, že maminka má vážnou nemoc. Ačkoliv se léčba zprvu zdála úspěšná, neměla šťastný konec. Maminku museli hospitalizovat a v nemocnici zemřela. Valerie u toho nebyla. Aby nějak zahnala stres a strach z tíživé životní situace, toulala se po městě s partou. Byla to chyba.

Po smrti maminky si jí Valerie začala strašlivě vyčítat. Své bolesti se snažila ulevit pitím a kouřením. Trestala sama sebe a všechny okolo hrubým chováním a ignorováním všech hranic a autorit. Naštěstí se dostala do Otcova domu, kde jí přijali. Tady našla lidské porozumění i profesionální psychologickou péči. Má šanci, že se její vnitřní zranění postupně zahojí a dokáže si odpustit. V neposlední řadě taky může dokončit svoje vzdělání.

Přispěji na pomoc

Otcův dům

V ulicích Kyjeva žije mnoho dětí jako je Valérie. Jsou to sirotci a nebo děti, o které jejich rodiče nestojí nebo o ně pečovat nedokáží. Čelí hladu, násilí, zneužívání. Nechodí do školy, nikam nepatří. Jedinou šanci na alespoň trochu normální život pro ně představuje organizace Otcův dům

Otcův dům je křesťanská nevládní organizace založená Romanem Korniiko v roce 1996. Poskytuje ohroženým dětem střechu nad hlavou či náhradní pěstounskou péči v rodinách. Vzdělává je v případě, že klasická škola není vhodná. Zajišťuje zdravotní péči i psychologickou pomoc, aby děti mohly vyléčit svá fyzická i duševní zranění. 

Spolupracuje s místními sociálními službami a usiluje o to uspořádat poměry v původních rodinách dětí tak, aby se do nich děti mohly vrátit. Pokud to není možné, hledá pro děti náhradní rodiny.

Zabývá se prevencí a osvětou prostřednictvím speciálních programů, které mají společný cíl: plnohodnotné začlenění dětí a mladistvých do společnosti. Podporuje dospívající jedince a mladé rodiny, pečuje o postižené děti.

S organizací Otcův dům spolupracujeme od roku 2015. Posilujeme profesionalitu lidí, kteří se v domově o děti starají. V roce 2019 jsme se věnovali hlavně rozvoji náhradní rodinné péče.

Prostředky poskytnuté Otcovu domu putovaly na trénink a psychologickou podporu náhradních rodičů, na sociální a právní konzultace. Peníze jsme využili také pro zaplacení rodinných asistentů, aby náhradní rodiče, kteří často pečují o osm až dvanáct dětí, získali více času pro sebe. Zároveň jsme pracovali na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům. Zde je důležité, aby náprava poměrů v původní rodině byla udržitelná.

 

Přispěji na pomoc

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY

 

Náš projekt byl finančně podpořen z prostředků nadačního fondu Otto per Mille.

opm