Děti v Myanmaru

Uprchlické tábory v Barmě jsou plné zpěvu.

Děti v uprchlických táborech v Myanmaru

Aktualizováno 28. 8. 2019

Myanmar či také Barma je jednou z nejchudších a také z etnicky nejrozmanitějších zemí jihovýchodní Asie. Právě etnická roztříštěnost zapříčinila konflikt, který trval více než 60 let. Poslední větší konflikt probíhá od roku 2012 ve státě Rakhine (na západě Myanmaru) a to mezi Rakhiny, kteří jsou buddhisti, a Rohingyi, kteří jsou muslimové.

Během tohoto konfliktu byly vypáleny tisíce domů, v kterých žili jak Rakhini, tak Rohingyové. Situace vyeskalovala v letech 2016 a 2017, kdy byly stovky tisíc lidí nuceny uprchnout ze svých dosavadních domovů do sousedního Bangladéše nebo do táborů vnitřně přesídlených osob. 

Dnes žije přes 140 tisíc lidí v tomto státě ve více jak 50 uprchlických táborech. Lidé v těchto táborech (převážně muslimové) jsou ve velmi špatném postavení, mají omezený pohyb mimo tábor, trpí nedostatkem zdrojů k pokrytí jejich základních potřeb a nemají přístup k běžným způsobům obživy. Tito tzv. vnitřní vysídlenci mají i špatné právní postavení a jsou často utlačováni místními obyvateli nebo i státem. 

 

Život v táborech 

V provizorních táborech je život velmi obtížný. Velké nebezpečí představují požáry, které během pár hodin dokážou zničit celý tábor. Příčinou požárů je otevřený oheň, na kterém se vaří, nebo svíčky. Lidé žijí obvykle v tzv. longhausech, dlouhých domech postavených z bambusu, dřeva a rákosu, tedy z velmi hořlavého materiálu. V jednom longhausu bydlí až 8 rodin.  

Kromě ohně ohrožují tábory i další živelné pohromy – záplavy či časté cyklony. Tábory jsou totiž vybudovány v nízko položených oblastech blízko moře a zvlášť v období dešťů je bahno všudypřítomné. Obyvatele táborů trápí kromě nepříznivých vnějších podmínek také traumata z konfliktu, ze ztráty domova, živobytí a bezpečí. 

Jak pomáháme? 

Naše činnost v této oblasti světa se zaměřila především na podporu vzdělávání dětí jak v buddhistických, tak muslimských komunitách. Učitelé ve školách v muslimských a buddhistických uprchlických táborech na západě Barmy pracují stejně jako jinde. Dětí je v táborech hodně a chtějí se učit. A moc rády zpívají. Školy je ale potřeba v některých táborech opravit, protože je poškodily záplavy. Děti potřebují také učební pomůcky. 

Pro myanmarské děti (ale i jejich rodiče a další dospělé) jsme v roce 2017 organizovali tzv. postní sbírku nazvanou Barvy Barmy. V roce 2018 jsme díky projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničí ČR, zrekonstruovali nebo zrenovovali 5 škol. Vybudovali jsme v nich sociální zařízení a přístupové cesty. Děti ve školách mají díky projektu nové učební pomůcky a učitelé dostali výukové sady. Dětem ze škol zároveň rozdáváme hygienické balíčky se základními potřebami jako je mýdlo, zubní kartáček či hřeben. Děti spolu s hygienickým balíčkem učíme, proč je osobní hygiena důležitá. 

V uprchlických táborech školíme dobrovolníky, kteří se stávají dobrovolnými hasiči. Udržují pak funkční požární stanoviště s materiálem na hašení a učí ostatní obyvatele táborů, jak požárům předcházet, tedy jak zacházet s otevřeným ohněm. 

Osivo, rybářské sítě a kurzy šití 

Důležité pro naši práci je, abychom dokázali lidi, kterým pomáháme, povzbudit k vlastní aktivitě a směřovali je k nezávislosti na humanitární pomoci. Podporujeme je proto v hledání zdrojů vlastní obživy. Díky našemu projektu mohou získat kvalitní osivo rýže, hnojiva pro její pěstování, rybářské sítě nebo organizujeme kurzy šití a podporujeme tak drobné podnikání především žen. 

Veškeré naše aktivity na místě probíhají prostřednictvím lokálního zastoupení naší partnerské organizace Lutheran Word Federation (LWF). V roce 2019 se budeme nadále společně věnovat podpoře škol a dětí, školení drobných podnikatelů a komunitní spolupráci (podrobný popis projektu zde).  

ceskarepublika pomaha   LWF

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEA

 

 

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY