Děti v Libanonu

Válka v Sýrii vyhnala do Libanonu 1,5 milionu lidí. Chceme, aby žili důstojně.

Děti v Libanonu

Válka v Sýrii vyústila v jednu z největších humanitárních krizí posledních desetiletí. Více než pět milionů Syřanů opustilo zemi a uvnitř Sýrie je asi 6,6 milionu vnitřně vysídlených. Libanon, ve kterém žije asi 1,5 milionu syrských uprchlíků, má největší počet uprchlíků na obyvatele na světě. Jeden ze čtyř lidí v zemi je syrský uprchlík. Velký počet uprchlíků v zemi má vážné ekonomické a sociální dopady na libanonskou společnost.

Situace je o to složitější, že zde nejsou zřízeny žádné oficiální uprchlické tábory. Mnozí ze Syřanů žijí ve slumech nebo v libanonských rodinách. Ty jsou ale často také velmi chudé a situaci zvládají jen obtížně.

Přísné omezení práce pro lidi ze Sýrie limituje možnosti obživy a vede k tomu, že je pro rodiny téměř nemožné bez pomoci pokrýt své základní potřeby. Od ledna 2015 navíc musí syrští uprchlíci splnit specifické a nákladné požadavky, aby legalizovali svůj pobyt v Libanonu. Těm, kteří kritéria nesplní, hrozí věznění, pronásledování a deportace, nemohou využívat služby a svobodně se pohybovat. 

Viditelné stopy české pomoci

Na předměstí Bejrútu, ve čtvrti Hay El Gharbe, žijí v načerno postavených příbytcích chudí Libanonci, Syřané a Palestinci. Hay el Gharbe je slum v severním Bejrútu, sousedící s palestinským uprchlickým táborem Shatila. Desítky tisíc obyvatel zde ilegálně squatují na pozemcích nebo v budovách, které nevlastní.

Naši činnost zde můžeme realizovat díky spolupráci s libanonskou neziskovou organizací Tahaddi, která provozuje vzdělávací a zdravotnické centrum, šicí dílnu, kurzy gramotnosti pro dospělé a doučování pro děti. Od roku 2017 tak od Diakonie dostávají rodiny v Hay El Gharbe potravinové poukázky, mléko a plenky. Zároveň pomáháme příchozím rodinám s přípravami na zimu.

Podpora za rok 2017 v číslech

  • 180 rodin dostalo potravinové poukázky
  • 42 domácností dostalo mléko a pleny
  • 226 rodin získalo příspěvek z fondu sociální asistence

Celkem náš projekt podpořil 454 rodin - tedy 2 270 jednotlivců, z toho 18 % byly ženy starší 18 let, 17 % muži starší 18 let, 35 % dívky mladší 18 let a 30% chlapci mladší 18 let.

Rok 2018

V roce 2018 naše práce v Libanonu pokračuje. Po vyhodnocení situace ve spolupráci s Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD) jsme náš projekt rozšířili do oblasti kolem města Rayak v údolí Bikáa ležícího na východě Libanonu u syrských hranic, kde existují četná neoficiální uprchlická osídlení (informal settlements), ve kterých není potřebná pomoc poskytovaná vůbec, nebo v nedostatečné míře. V oblasti Bikáa distribuujeme potravinové poukázky a rodinám s malými dětmi pleny a sušené mléko.

Dále pokračujeme v podpoře rodin ve slumu Hay El Gharbeh. V roce 2018 jsme se soustředili hlavně na  poskytování potravinových poukázek a podporu ze sociálního fondu, ze kterého zabezpečujeme materiální pomoc nejchudším a nově příchozím uprchlickým rodinám.

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEO

 

logoCRHA Projekt Zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity v oblasti Hay El Gharbe, Libanon je spolufinancován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci poskytování humanitární pomoci ČR.

 

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY

FOTOGALERIE