ADAPTACE KRAJINY

Přizpůsobení krajiny na změny klimatu.

Přestože se česká krajina na některých místech pomalu proměňuje a získává znovu svůj pestrý ráz, kdy menší pole střídají louky, remízky či sady ovocných stromů, necitlivé zásahy způsobené intenzivním zemědělstvím v druhé polovině minulého století v ní zůstávají dodnes. 

Ačkoliv se může zdát, že se suchem se dá bojovat pouze na velkých zemědělských a lesních pozemcích, svou trochou k zadržení vody v české krajině může přispět i majitel malé zahrady za rodinným domem. Každý zahrádkář může nakládat šetrně s vodou, využívat dešťovku a zlepšovat prostředí své zahrady tak, aby na zahradě bylo příjemně a přinášela svému majiteli i v době sucha skutečné osvěžení.