ADAPTACE KRAJINY

Přizpůsobení krajiny na změny klimatu.

Postupující klimatická změna je podstatným tématem naší doby. Přináší naší společnosti výzvy a to, jak se k nim postavíme, bude určující pro naši budoucnost. Zásadní je přitom snažit se klimatickou změnu zpomalit, zároveň se s ní musíme naučit žít. Postupující klimatickou změnu můžeme zmírnit, pokud snížíme emise skleníkových plynů až k dosažení uhlíkové neutrality (mitigace). Některé změny jsou však již patrné nyní, a tak je důležité se jim přizpůsobovat (adaptace). 

Dopady klimatické změny se projevují dlouhotrvajícím suchem, kdy i několik měsíců neprší, nebo naopak přívalovými dešti, které způsobují erozi půdy a přívalové povodně. Naše krajina je navíc na mnoha místech poznamenána nešetrným hospodařením, které tyto dopady ještě více prohlubuje. Důležité je proto zaměřit naši pozornost na zvyšování odolnosti krajiny, zlepšovat její přirozený vodní režim a schopnost zadržovat vodu a předcházet tím přívalovým povodním i suchu.    

Věnujeme se osvětě o možnostech adaptovat krajinu v obcích ohrožených povodněmi i mezi širší veřejností a dobrovolníky, pro které připravujeme dobrovolnické aktivity.

Více informací o naší aktivitě a články, které průběžně aktualizujeme naleznete ZDE.