Změnit svůj život v Zambii

18. února 2016

Chceme pomoci ženám v Zambii změnit jejich postavení v tradiční zambijské společnosti. Kurzy podnikatelských dovedností jim ukazují cestu k finanční nezávislosti. Předpokladem účasti na kurzech je ovšem alespoň základní gramotnost.

Změnit svůj život v Zambii
18. února 2016 - Změnit svůj život v Zambii

Dospělí ve škole

Kurzy projektu Ženy ve vedení – Zambie jsou otevřené také pro muže, bez nich totiž ke změně v Zambii nedojde. Jaké je pro zambijského muže být zase ve škole?

27letý Simon Banda žije v oblasti Katete. Kvůli špatné finanční situaci rodičů musel přerušit školní docházku už ve 2. třídě. Dnes dospělý muž se znova učí číst a psát. Simon se přihlásil do kurzu základní gramotnosti, protože věří, že je v jeho silách udělat něco se svým životem.

Vydržet posměch

Do Simonovy třídy chodí kromě dvou dalších mužů už jen samé ženy, mladší, starší, i maminky s kojenci u prsu. Ostatní lidé se jim smějí, protože nechápou, k čemu je dospělým lidem dobré znova chodit do školy. Simonovi a jeho spolužákům se ovšem posmívají dvojnásob. Je podivné, že chlapi místo pořádné práce sedí mezi ženami se sešitky a tužkami.

Nezůstat na místě

Jenže Simon by rád podnikal, chtěl by si třeba otevřít malý obchod. Ale když nebude umět číst a psát, nebude moci vést účetnictví. Když řádně nepovede účetnictví, nepůjčí mu žádná banka peníze do začátku. Když nebude mít peníze na rozjezd, nezačne podnikat a zůstane tam, kde je teď. A to Simon nechce. Jeho motivace je silná, ale změna je běh na dlouhou trať a cíl je přece jen dost daleko.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí

V listopadu se se Simonem setkal náš kolega Pavel Cedivoda. Studenti chtěli veřejně předvést, co se naučili. Po několika ženách se připravil k vystoupení také Simon. Jenže zapracovala tréma, Simon se zasekl a nedostal ze sebe ani slovo. Nedalo se nic dělat, ve čtení pokračovaly další ženy. Když už setkání končilo a lidé se loučili, přiběhl Simon, že to chce zkusit ještě jednou. Všem bylo jasné, kolik odvahy musel sebrat, aby se znovu vydal všanc. Nakonec zaslouženě sklidil velké ocenění. Možná ne tolik za momentální výkon, jako spíš za svou houževnatost, cílevědomost a odvahu.

Stejné možnosti pro muže i ženy

Simon se naučil číst a psát ve své rodné řeči. Letos přidá angličtinu a znalosti potřebné pro podnikání. Pak se mu sousedi smát přestanou. V sílu vzdělání pevně věří i učitelé, kteří učí dospělé úplně zadarmo. Společně s nimi chtějí měnit Zambii na zemi, ve které budou mít ženy a muži, chlapci a dívky stejné možnosti a práva. Kde budou mít možnost změnit svůj život.

Když nic neděláte, nic nezkazíte. Ale taky se nikam neposunete. Simon to žije na vlastní kůži. Držíme mu palce.

Příběh přivezl ze Zambie Pavel Cedivoda, zapsala Hana Pfannová.