Zajišťujeme obživu v oblasti Chuko

10. března 2016

Rytmus života obyvatel oblasti Chuko na jihu Etiopie určuje práce v zemědělství a počasí. Úroda závisí na proměnlivých a těžko předvídatelných srážkách. Ve spolupráci Diakonie a etiopských farmářů se daří zkvalitňovat životní podmínky.

Zajišťujete obživu v oblasti Chuko
10. března 2016 - Zajišťujeme obživu v oblasti Chuko

Jak se uživit na jihu Etiopie?

Obyvatelé vesnic pěstují různé plodiny jako enset, kukuřici, ananas, kávovník či mangovník a chovají krávy, kozy a ovce. Ale lidí přibývá a políčka se musí dělit, aby se všichni uživili. Bez správného zacházení je půda velmi rychle vyčerpána. Domácnosti si často vypěstují jídlo pouze na 3-5 měsíců v roce. Zdravotní péče v obcích je nedostatečná nebo žádná, mnohdy chybí bezpečný zdroj vody a místním úřadům schází dostatek kapacit a prostředků pro nápravu této situace.

V 14 560 domácnostech v oblasti Chuko na jihu Etiopie žije 54 655 lidí, ještě přesněji 27 405 mužů a 27 250 žen. Přesně tolik lidí se účastnilo projektu Diakonie ČCE.

Cíle spolupráce

Tříletá spolupráce českých, německých a etiopských partnerů usilovala především o:

  • zvýšení a rozrůznění zemědělské výroby,
  • vyšší udržitelnost hospodaření s přírodními zdroji,
  • zvýšení příjmů domácností v oblasti,
  • zlepšení zdravotního stavu místních obyvatel skrze přístup k bezpečné vodě a lepšímu dodržováním základních hygienických návyků,
  • posílení místních komunitních organizací,
  • posílení postavení žen.

Pestřejší strava a nové zdroje příjmu

Poskytli jsme farmářům kvalitní sazenice ensetu (falešný banánovník), kávovníku, ananasovníku a ovocných stromků (mangovník, avokádo), osivo zeleniny (rajčata, mrkev, mangold, zelí, červená řepa) a fazolu a oddenky zázvoru.

Současně dostali farmáři odborná školení, jak plodiny pěstovat a jak zacházet s půdou, aby zvyšovali její úrodnost, aniž by museli používat chemii. Tak zajistí vyšší výnosy i čisté životní prostředí.

Někteří farmáři se připojili k nově vybudovanému zavlažovacímu kanálu. Zavlažování přinese vyšší výnosy a farmáři nebudou tolik závislí na srážkách.

Po třech letech společné práce se mohou lidé pestře a zdravěji stravovatprodávat své výpěstky na trhu.

Více mléka pro děti a medu na prodej

Etiopské krávy jsou drobné a dávají denně třeba jen ½ litru mléka. Množství a kvalita mléka závisí také na genetické výbavě dojnic. Pracovali jsme na jejím zlepšení prostřednictvím umělé inseminace kvalitním genetickým materiálem.

Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí více času, proto jsme v technikách umělé inseminace vyškolili zootechničku a farmářům objasnili výhody této metody, která přinese vyšší množství mléka. Krávy se nyní také krmí kvalitnější pící. Přímo ve městě Chuko pracuje veterinární klinika.

40 mladých lidí jsme vzdělali v chovu včel a věnovali jsme jim 24 vylepšených úlů. Prodejem medu si tito lidé zajistí lepší živobytí.

Bez bezpečné vody to nejde

Vybudovali jsme společně 10 nových zdrojů pitné vody. Postavili jsme 90 latrín a školili o problematice vody a hygieny. Zvýšila se čistota i množství dostupné bezpečné vody, což se pozitivně projevilo na zdraví dětí i dospělých.

Podnikat a spořit

Postavení žen se zlepšilo. Ženy se organizují ve 12 spořících družstvech. Najdeme mezi nimi družstva s pozoruhodnými názvy, třeba Bereket – česky Dar, Degenet – Pokora, Kayite – Příležitost, Chabicho – Světlo, Danchuma – Dobrota nebo Mentesinot – Moc/Síla.

Členky družstev mají přístup k úvěrům a mohou si dovolit začít podnikat. Nejčastěji chovají a vykrmují zvířata.

Jídlo, oblečení, škola i bydlení

Obyvatelé vesnic si uvědomují, že je teď na nich, jak nové znalosti a zkušenosti udrží v praxi. Jsou motivovaní – už nyní je zdravotní stav dětí i dospělých lepší díky čisté vodě, dodržování hygienických návyků a bohatší stravě. Také příjem domácností je vyšší než dříve.

Farmáři, kteří se spolupracovali s projektem, mohou teď zajistit své rodině jídlo po celý rok, oblečení, důstojné bydlení a školní docházku pro děti.

Vojtěch Žitný, Hana Pfannová