Voda základ života

16. listopadu 2022

Jak vpadá naše skutečná pomoc v Kambodži? V rámci projektu IWASH se zaměřujeme na zlepšování životních podmínek na kambodžském venkově v oblasti pitné vody a přístupu k sanitačním zařízení. Projekt zde realizujeme už 3. rokem a za dobu jeho trvání jsme podpořili již stovky rodin a několik škol připojením k vodovodnímu systému, pořízením vodního filtru nebo nádrží na sběr dešťové vody. Tyto pro nás naprosto běžné vymoženosti, mohou místním lidem doslova změnit život a výrazně ulehčit při každodenních činnostech péče o domácnost a hygieně. Získaný čas pak můžou věnovat rodině nebo například svému podnikání. Rádi bychom zde představili několik z rodin a škol, se kterými jsme dosavadně v provincii Kampong Chhnang spolupracovali. 

Co vše se nám za dobu trvání projektu IWASH podařilo, se můžete dozvědět v článku Zlepšení přístupu místních k pitné vodě a sanitačním zařízení.

 

Pitnou vodu do každé rodiny
16. listopadu 2022 - Voda základ života

Rodina paní Pech Sary (30)

Paní Pech je samoživitelka, žije ve vesnici Tang Ksya v komuně Kbal Tuek. Její muž, živitel rodiny, po narození druhého dítěte zmizel a starost o děti (2 roky a 10 let) tak zůstala na jejích bedrech. Vzhledem k její životní a ekonomické situaci jsme ji dle pevně daných kritérií vybrali do podpory stavbou latríny a vodním filtrem, které předtím neměla. Když to bylo možné, využívala rodina paní Pech latrínu od sousedů, nicméně v mnohých případech museli vykonávat potřebu za domem na poli. Vodu na pití využívali ze studny, kterou je ale nutné vždy před užitím převařit a nechat vychladnout. To je zdlouhavý proces, na který v denním shonu nebyl pokaždé dostatek času, proto někdy rodina pila vodu nepřevařenou, což představuje značné zdravotní riziko. Paní Pech, stejně jako ostatní podpořené domácnosti, na stavbu latríny přispěla 64 USD a na podporu vodním filtrem 1,5 USD. Zároveň měla štěstí a za pomoci svých příbuzných si mohla otevřít malý stánek s drobným zbožím u hlavní silnice, který ji poskytne drobný výdělek, ze kterého může živit svou rodinu.  

Vodní filtr čistí studniční vodu na pitnou bez nutnosti tepelné úpravyaaRodina paní Pech už nemusí vyuřžvat latrínu u sousedůaaVlastní podnikání, stánek u silnice, paní Pech zajistí pěkný přivýdělek

 

Pan Phoung Sary (43)

Pan Phoung Sary žije v komuně Svay Chuck a byl plně podpořen projektem IWASH výstavbou latríny uzpůsobenou pro lidi s fyzickým handcapem. Latrína má snadný snížený přístup, zábradlí a úchyty pro lepší pohyb venku i uvnitř, standardní toaletu (praxe na venkově je turecký záchod) a místo pro výkon osobní hygieny s dostatečným prostorem pro neomezený pohyb. Před stavbou latríny, pan Phoung chodil do křoví na pole vede svého domova, což s fyzickým handcapem byla vždy výzva, nejen z pohybového hlediska, ale i s ohledem na ruzné druhy hmyzu (pavouci, komáři, štíří) či jiných zvířat (hadi), kteří se ve vysoké trávě vyskytují a mohou představovat riziko.   

Pan Phoung přišel o nohu před 7 lety v Thajsku během autonehody. Do Thajska migroval za lepším výdělkem a naštěstí měl zodpovědného zaměstnavatele, který pokryl jeho zdravotní výdaje a on se tak nemusel zadlužit. Bohužel od jeho návratu kvůli svému handicapu něměl šanci ve svém regionu najít práci. Spolu se svou ženou má 3 dospělé děti, které pracují nebo studují mimo domov a snaží se rodinu podporovat. Občas si pan Phuong přivydělává na svatbách mytím nádobí, ale to je pouze nárazové, spolu se svou ženou se starají o malé děti z rodiny, jejichž rodiče chodí do práce. 

      Pan Phoung se svou rodinou      Latrína dodržuje standardy pro bezbariérové toalety, které zabezpečují osobám se sníženou pohyblivostí  lepší přistupnost

 

Paní Cheng Lie (29)

Domácnost paní Cheng jsme v rámci projektu připojili k vodovodu s pitnou vodou místního soukromého poskytovatele. Teď už může celá její 4-členná rodina využívat vodu z kohoutku jak na pití, tak v domácnosti. Dříve si vodu nechávali dovážet z nedaleké řeky. Za 2000 litrů běžně platili 2,5 USD, teď za stejné množství vody (navíc pitné) zaplatí polovinu - 1,25 USD. Důvodem proč se rodina k vodovodu nepřipojila dříve, byl poplatek připojení, který běžně činí 60 – 70 USD.  Domácnost přispěla k pokrytí připojení ze svých zdrojů 25 USD.

      Paní Cheng       Obrázek7

   

 

          Více o pomoci v Kambodži                            Chci Vás podpořit