Ztracené duše aneb jak pomáháme ve Vietnamu

31. května 2022

Kluci pracující dlouhé hodiny bez přestávky ve fabrikách, holky jako prostitutky v bordelech, které se tváří jako karaoke bary, další jsou prodány, aby se staly manželkami. Nikdo z nich nečekal, že se jejich život vyvine takto a nikdo z nich si to nezasloužil. Příběhy, které by se neměly dít nikomu na světě, se přitom neustále objevují. Přesné počty obětí obchodování s lidmi sice neznáme, ale odhady mluví o milionech obětí[1]. S jistotou můžeme započítat jen ty, kteří se dostanou na svobodu a svůj příběh někomu poví. O ostatních, kteří se ztratili nebo odešli za prací a přestali se ozývat, nevíme častokrát nic. Naším cílem je zlepšit situaci a postavení současných obětí a zefektivnit stíhání pachatelů prostřednictvím úpravy stávajícího zákona. V činnosti nás podporuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci programu TRANSITION, za což mu patří velké poděkování.

 

Ztracené duše aneb jak pomáháme ve Vietnamu
31. května 2022 - Ztracené duše aneb jak pomáháme ve Vietnamu

Obrázek: Odlehlé provincie odkud oběti a pachatelé mohou pocházet.

Zdroj: archiv Diakonie ČCE HRS

[1] Podle Mezinárodní organizace pro migrace se počet obětí pohybuje okolo 40 milionů.

Sociální pracovníci naší partnerské organizace Blue Dragon znají výše uvedené příběhy velmi dobře. Pomáhají oběti najít, asistují při jejich návratu domů, spolupracují s policií, pohraniční stráží i dalšími státními orgány jako je třeba Ženský svaz. Právnický tým našeho partnera pomáhá i v rámci trestního stíhání, může zařídit doprovod oběti na policii, být oběti oporou během výslechu a právním zástupcem v průběhu trestního řízení.

Vietnam

Obrázek: Ilustrace aktivit, které Blue Dragon dělá. Záchrana oběti začne zavoláním na tísňovou linku, následuje vysvobození oběti a je možné zahájit vyšetřování a příp. trestní stíhání. S tím souvisí školení pro policisty a další zapojené orgány, které díky spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí můžeme podporovat. Blue Dragon nabízí služby právníka, dále poskytuje poradenství, věnuje se jednotlivým komunitám, připravuje preventivní programy do škol a mnoho dalšího.

Zdroj: https://www.bluedragon.org/wp-content/uploads/2020/03/Human-Trafficking-Fact-Sheet-March-2020.pdf.

Samotný útěk ale není tak divoký, jak si to můžeme někdy představovat. Je to spíše věc organizace, dobrého načasování, důkladné přípravy a plánovaní než zběsilý útěk před skupinou ozbrojenců. Oběti často vůbec nemají představu, v jakém městě se nachází, většinou nemají přístup k telefonu, dokladům či penězům. V cizině jsou navíc omezeny i neznalostí místního jazyka. Čekají na šanci, kdy budou moci poslat zprávu a sehnat si pomoc. Úkolem Blue Dragon bývá zjistit přesnou polohu, třeba podle zaslané fotografie, a potom útěk spolu s obětí naplánovat a zrealizovat tak, aby byl, pokud možno, co nebezpečnější. Pokud jsou oběti ve Vietnamu je situace jednodušší, sociální pracovníci mohou spolupracovat s vietnamskou policí a v některých případech jsou schopni sami přímo zajistit propuštění obětí, například z nucených prací v továrnách. Pokud je oběť v zahraničí, je situace obtížnější, protože spolu komunikují dvě cizí vlády a policejní sbory. Co může Blue Dragon udělat vždy, je počkat na hranicích, až se oběť bude vracet zpět do Vietnamu a být ji oporou po návratu do země – mimo jiné i u prvního výslechu pohraniční stráže.

Zákon o obchodování s lidmi ve Vietnamu není nyní dobře nastaven, způsoby ochrany oběti ani role jednotlivých orgánů nejsou přesně definovány, navíc aby oběť dosáhla na nějakou státní pomoc, musí být uznána státem jako oběť – a to znamená projít si policejním vyšetřováním, které ji často vystavuje tzv. sekundární viktimizaci. Do roku 2019 ani nebylo povoleno, aby byl u policejního vyšetřování přítomen spolu s obětí její právní zástupce. Spolu s Blue Dragonem se snažíme zákon změnit, aktualizovat a upravit, aby obsahoval všechny formy obchodování s lidmi (např. i obchodování za účelem sňatků, který je ve Vietnamu relativně velkým problémem). Pořádáme semináře, kde o problematice diskutujeme, sdílíme zkušenosti a propojujeme do tématu zapojené orgány a organizace.

Aby naše snahy o zlepšení byly efektivní, je potřeba vědět co nejvíce o obětech i pachatelích. Možná překvapivě mají spoustu charakteristik společných. Většina jich pochází z venkovského prostředí, mají nižší vzdělání, bývají chudí a potřebují sehnat peníze, aby uživili sebe a své rodiny. Také často pochází z etnických minorit, kterých je ve Vietnamu více než padesát. Oběti a pachatelé jsou často ze stejné komunity a do určité míry se znají. Způsoby, jak pachatelé své oběti lákají se různí, opakuje se ale několik vzorců. Základem je nabídka něčeho, po čem oběť touží – peníze, práce, láska, dobrodružství. Nabízí tak falešné nabídky práce, nebo předstírají milostný zájem. Někdy oběť balamutí rok i déle. Budují si tak důvěru, čekají až člověk ztratí obezřetnost, a pak udělají nabídku a už není cesty zpátky.

Vietnam mapa

Obrázek: Provincie, odkud pochází oběti (modře) a odkud pachatelé (oranžově) – ve vidět velký překryv. Oběť ve většině případů pachatele zná, v některých případech je pachatelem i člen rodiny. (Pozn. jedná se zde jen o případy evidované Blue Dragonem)

Zdroj: https://www.bluedragon.org/wp-content/uploads/2022/02/Blue-Dragon-Profile-of-trafficking-in-Vietnam.pdf

Blue Dragon se proto zaměřuje i na systémová řešení jako je právě pomoc s úpravou zákona. Díky svým praktickým a dlouhodobým zkušenostem s obětmi i systémem, má vhled do situace a může k zákonu poskytnout cenné názory a připomínky. Návrh zákona pak musí být schválen Národním shromážděním a poté vejde v platnost. Výhledově doufáme, že se tak stane v roce 2023 – uvidíme, jak dobře to půjde.