Jak pomáháme ve Vietnamu?

19. srpna 2021

Ve Vietnamu už druhým rokem pomáháme zlepšovat celkový právní rámec pro ochranu dětí. V rámci grantu programu TRANSITION, který poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, podporujeme práci klíčových expertů, kteří úzce spolupracují s vietnamskou vládou, policií a justicí.

Spolu s naší partnerskou organizací Blue Dragon tak spolupracujeme s vietnamským Ministerstvem veřejné bezpečnosti (MVB) na vytváření nových právních předpisů, které mají napomoci zlepšení lidských práv v oblasti ochrany dětí a obchodování s lidmi.

Zatímco v roce 2020 šlo o vytvoření nového cirkuláře (souboru pokynů), který určoval citlivější postupy při vyšetřování dětí, které byly obětí zločinu i sexuálně zneužívány, letos podporujeme jeho zavádění do praxe pomocí školení pro policii.

                        Workshop_2021      Guidelines for Child Friendly investigations

Školící materiály a také připravované školení, které vychází ze zmíněného cirkuláře, budou sloužit vyšetřovatelům a policistům  těchto závažných deliktů, a to hned ve všech třech hlavních územních částech Vietnamu (Severní Vietnam, Centrální Vietnam, Jižní Vietnam).

Druhá část letošního projektu pak podporuje přípravu podnětů a analýz expertů pro revizi vietnamského práva, týkající se zamezení obchodování s lidmi. Vietnam jako řada zemí regionu  je totiž především v jeho příhraniční části tímto problémem významně zasažen. Bohužel zde stále dochází k vykořisťování lidí za účelem vynucené prostituce nebo k  práce. Toto se děje za použití násilí, vyhrožování, manipulace nebo podvodu. Ve Vietnamu tak mohou být ženy, muži, dívky a chlapci obchodováni za účelem práce v nevěstincích, farmách, továrnách a dolech nebo do nucených sňatků. Vietnamské dívky a ženy, zejména v příhraničních oblastech jsou běžně pašovány do Číny, kde jsou nuceny stát se nevěstami, či matkami.

Zločinecké gangy stále pašují Vietnamce do jiných zemí v jihovýchodní Asii nebo do Velké Británie, Evropy, ale i na další místa. Jakmile se tito lidé dostanou do země touto cestou, jsou ještě více zranitelní, protože jim chybí jakákoliv právní ochrana.

V rámci projektu tak prostřednictvím našeho partnera spoluorganizujeme semináře/workshopy, s klíčovými aktéry a experty, kteří se tak společně této problematice a revizi příslušného zákona věnují. Dochází tak k reflexi současného stavu s cílem dosáhnout lepší prevence a ochrany práv obětí. 

Jak pomáháme ve Vietnamu?
19. srpna 2021 - Jak pomáháme ve Vietnamu?