Podporujeme Adaptační centrum Chodov

13. září 2022

V rámci naší pomoci příchozím Ukrajincům do České republiky podporujeme vedle pomáhajících farních sborů a dalších prospěšných iniciativ také činnost Adaptačního střediska Chodov, které vniklo v reakci na válečný konflikt v květnu tohoto roku. Do České republiky dorazilo mnoho ukrajinských dětí, které zde neměly žádné zázemí. Posláním centra je připravit tyto děti na začlenění do českého vzdělávacího systému a vytvářet pro ně bezpečný prostor, kde se můžou adaptovat na novou zemi. V tomto článku přinášíme informace o různých aktivitách centra.

Podporujeme Adaptační cetrum Chodov
13. září 2022 - Podporujeme Adaptační centrum Chodov

Centrum vzniklo v květnu 2022 v reakci na válečný konflikt na Ukrajině. Mateřskou organizací centra je OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. a centrum funguje každý všední den od 8 do 16 hodin. V tomto čase dětem nabízí výuku češtiny, exkurze na zajímavá místa v Praze, pohybové (sport, tanec) a kreativní (divadlo, výtvarno) vyžití. Hned z kraje fungování centra se zjistilo, že zcela zásadní je pomoc psychologická. Dvě uprchlé ukrajinské psycholožky zde tedy nyní pro děti zajišťují skupinové a individuální terapie. Nově se také začíná s arteterapeutickými workshopy. A mimoto do centra pravidelně docházejí tři kanisterapeutičtí psi.

 

    VS1_1653    Kanisterapie - pes Majdalenka

 

V cetnru je celkem osm skupin dětí, z nichž každá má jednoho česky a druhého ukrajinsky či rusky mluvícího vychovatele. Ti spolupracují na přípravě programu. Děti mají také každý den výuku češtiny (mladší 45, starší 90 minut) s profesionálními lektory z jazykové školy. V češtině jsou vedeny primárně i exkurze (s možností tlumočení). Skupiny takto již navštívily Petřín, Vyšehrad, výstavu o Karlu IV., Kostel sv. Petra a Pavla, Toulcův dvůr, Zámek Troja, Kino Atlas a další zajímavá místa. Nejčastěji ale děti tráví čas v nedalekém Kunratickém lese nebo na nějakém z přilehlých hřišť.

Setkává se tu několik zcela rozdílných světů. Nejpočetnější skupinou jsou děti prchající z Ukrajiny a jejich rodiče. Dále centrum zaměstnává 11 uprchlých ukrajinských žen – šest vychovatelek, tři paní na úklid a dvě navazující na svou původní profesi psycholožek, pomáhající dětem zpracovat traumata z války. O děti se starají také čeští či ruští vychovatelé. A aby toho nebylo málo, tým centra se na dva měsíce rozšil ještě o skupinu amerických stážistů, kteří zde pomáhali. Na chodbách tedy chvíli zněla ukrajinština, ruština, čeština či angličtina.

 

      VS1_1367 upravaPatricie čte pohádky (1) VS1_1577

 

Stážisté z USA se nyní již vrátili do vlasti, ale plno dobrovolníků z různých kulturních i sociálních kontextů v centru pomáhá stále. Za to jsou jeho koordinátoři všem neskonale vděční. Cílem je adaptační centrum udržet v chodu, protože každý den vidíme, jak se tady z malých uprchlíků zasažených válkou zase stávají děti.

Chci přispět

 

autor fotografií: Vladimír Šigut, Univerzita Karlova