Naše pomoc Ukrajincům pokračuje

14. dubna 2022

Pomoc Ukrajincům v ČR

 • Několik středisek otevřelo neformální kluby pro děti z Ukrajiny. Mohou zde trávit čas, zatímco jejich mámy jdou do práce, na úřady, nebo prostě potřebují chvíli pro sebe.  
 • Kromě práce s  dětmi Diakonie pomáhá dospělým. Naše střediska asistují při vyřízení potřebných dokladů, pomáhají s  životopisy a doprovází na pohovory při hledání zaměstnání. 
 • Pracovníci Diakonie dělají mezi lidmi z  Ukrajiny osvětu, aby se nestali objektem vykořisťování.  
 • Pro děti i dospělé se otevírají kurzy českého jazyka, které se rychle plní. 
 • Střediska, která mají ubytovací kapacity, nabídla lidem z  Ukrajiny bydlení.  
 • V  některých diakonických střediscích se také podařilo lidi z  Ukrajiny přímo zaměstnat.

Snímek obrazovky 2022-04-21 v 14.15.57

Naše práce na Ukrajině 

 • Zaměstnanci Otcova domu, kteří neodešli s dětmi do Německa, pomáhají v  zásobování lidí v  sousedství jídlem a dalšími potřebnými věcmi. 
 • Lidé pracující v  Domě milosrdenství se kromě péče o své stávající klienty, zapojili do  humanitární pomoci lidem, kteří uprchli z  válečné fronty do Ivanofrankivské oblasti regionu. Zásobují je potravinami a hygienickými potřebami. 
 • Komunitní centrum Blago v  Užhorodu ubytovalo na 130 lidí ve svých prostorách. Dalším 100 ubytovaným ve školách v  okolí poskytuje potravinovou pomoc. 
 • Kromě finanční podpory jsme do Užhorodu dovezli také materiální sbírku potřebných věcí. Nyní podporujeme komunitní jídelnu, která vaří pro uprchlíky teplé jídlo. 
 • Peníze z  naší sbírky dále pomáhají rozšířit kapacitu centra Blago o psychology a učitele pro děti, ale také o tolik potřebné sociální zařízení.
Jak mohu sám pomoci
14. dubna 2022 - Naše pomoc Ukrajincům pokračuje