Jsme s našimi partnery na Ukrajině

23. února 2022

S napětím a obavami sledujeme situaci na Ukrajině. Jsme v kontaktu s našimi dlouholetými partnery z Otcova domu, který poskytuje náhradní rodinnou péči pro desítky dětí ročně. Když jsme je loni v létě navštívili, netušili asi ani oni, jak moc se může krize s Ruskem a kolem Donbasu vyhrotit. Bohužel současné napětí v zemi dopadá i na naše přátele.

Připravují se na případnou invazi Ruska do země a to jak z pohledu zajištění bezpečnosti svých dětí, pěstounů i zaměstnanců - chystají nezbytné věci pro případ evakuace, tak na pomoc lidem, kteří mohou z východu přijít do Kyjevského regionu.

Podpořím pomáhající organizace na Ukrajině

Jsme s našimi partnery na Ukrajině
23. února 2022 - Jsme s našimi partnery na Ukrajině

Důsledkem současného napětí je strmý růst cen veškerého základního zboží včetně paliv. Máme zprávy, že zboží je dostatek, ale náklady organizace na každodenní provoz skokově narostly. Ekonomickými důsledky napětí ale trpí všichni lidé v zemi - nejcitelněji pak starší a jinak zranitelní lidé bez domova, které podporuje další naše partnerská organizace Dům milosrdenství přímo v Kyjevě.

Díky podpoře Vás, našich drobných dárců, jsme nyní schopni finančně podpořit naše dlouholeté partnery na Ukrajině. Je pro ně nepochybně povzbuzením, že lidem v Česku leží na srdci jejich situace. V současné chvíli odesíláme Otcovu domu prostředky, které jsme shromáždili na našem kontě během Vánoc a v průběhu ledna.

Budeme rádi, pokud i nyní podpoříte jejich činnost a přispějete na naši sbírku. Vaše dary Otcův dům a Dům milosrdenství využijí nyní bezprostředně na pokrytí svých zvýšených nákladů na každodenní chod organizací, dále na pomoc lidem, kteří do Kyjeva přijdou z oblasti konfliktu - zajištění léků, trvanlivých potravin, dočasných přístřešků a podobně. Pokud se bude situace v oblasti vyvíjet nepříznivě, tak i na evakuaci těch nejzranitelnějších - dětí a žen - z oblasti.

Podpořím pomáhající organizace na Ukrajině

Shrnutí

Komu dary poslouží:

K čemu peníze využíjí:

  • k pokrytí zvýšených nákladů na provoz - v důsledku rostoucího napětí na Ukrajině skokově narostly ceny základních věcí,
  • k nákupu zásob pro zvládnutí rostoucího množství uprchlíků v ulicích Kyjeva (potraviny, léky, spacáky a podobně),
  • k přípravě na případnou evakuaci žen a dětí do oblastí, kde se nebojuje.