Slavíme Den nezávislosti na Ukrajině

24. srpna 2020

Dne 24. srpna si připomínáme Den nezávislosti Ukrajiny (1991). V tento den jsme oficiálně spustili sbírku ve prospěch ukrajinské organizace Otcům dům, která pečuje o opuštěné děti. Prostředky ze sbírky jsou určeny na nákup pozemku, který bude sloužit ke stavbě nové školy a dětského hřiště. Rozšíří tak stávající nedostatečnou kapacitu zařízení.  

Otcův dům je nevládní sociální zařízení, pečující o děti, které by jinak skončily na ulici ve velmi složitých sociálních podmínkách. Otcův dům organizuje široký program podpory pro tyto děti v oblasti náhradní rodinné péče, zdravotní péče a vzdělávání. Díky Otcovu domu děti získávají zázemí, péči, oporu i lásku svých pěstounů. Činnost Otcova domu podporujeme již čtvrtým rokem.

Příběhy dětí z Otcova domu můžete shlédnout zde.

Den nezávislosti na Ukrajině
24. srpna 2020 - Slavíme Den nezávislosti na Ukrajině