Sběr dešťové vody v Kambodži

31. října 2022

Studentky Technologického institutu v Kambodži navrhly řešení pro sběr dešťové vody, která můžou pomoc tisícům kambodžských rodin v klidu přečkat období sucha. Zachycenou dešťovou vodu mohou pak místní, zejména obyvatelé venkovských oblastí, používat k mnohým účelům nejen pro jejich zemědělské aktivity, ale také pro denní potřebu. 

Sběr dešťové vody v Kambodži
31. října 2022 - Sběr dešťové vody v Kambodži

V průběhu roku 2022 jsme spolupracovali s naší partnerskou organizaci Life With Dignity na realizaci jejich projektu „Vylepšení postupů zachycování dešťové vody skrze návrhy technických řešení studentek v provincii Kampong Chhnang, Kambodža“ podpořeného Velvyslanectvím České republiky v Phnom Penhu.

V Kambodži trvá období dešťů několik měsíců a je zcela zásadní pro mnoho rodin zejména na venkově. Z tohoto důvodu je praktické i ekonomické si vodu nějakým způsobem během tohoto období zadarmo nasbírat a využívat v nadcházejícím období sucha. Mnoho rodin a škol nicméně nemají prostředky na to si nějaká vetší sběrná zařízení pořídit, proto jsme se v rámci tohoto pilotního projektu rozhodli soustředit na inovativní řešení, která mohou pomoct velkému počtu obyvatel.

Podporujeme ženy studentky 

Do tvorby nových řešení byly zapojeny studentky technických oborů. Pro místní studentky je často složité získat praxi v oboru předtím, než opustí školu. I proto tento projekt nabídl stáž 4 studentkám z místního Technologického institutu (Insitute of Technology of Cambodia), které v rámci svých závěrečných prací a s pomocí svých profesorů navrhly dva velkokapacitní modely pro sběr vody – jeden vhodný do domácnosti, jeden do škol. Finální návrhy byly konzultovány s Ing. Janem Tillingerem, Ph.D. z Českého vysokého učení technického v Praze, který poskytnul svou expertízu a cennou zpětnou vazbu, kterou studentky zapracovaly do svých návrhů.

Dva školní modely byly úspěšně postaveny ve vesnicích Ksach Sar a Sambok Kreal v okresu Sameakki Mean Chey v provincii Kampong Chhnang a jeden model do domácnosti ve vesnici Ksach Sar. Tyto oblasti byly vybrány záměrně, protože zde v období sucha dochází k vysychání studen a její obyvatelé jsou pak nuceni si vodu nechat dovážet, což je velmi finančně nákladné. Naše modely pro školy navíc rodinám ušetří povinný příplatek za vodu, který školám jinak pravidelně odvádí.

Osvěta o možnostech sběru vody a její kvalitě je zásadní

Ve spolupráci se studentkami byly zároveň uspořádány 4 akce na zvyšování povědomí o sběru vody a její kvalitě, aby studentky získaly zkušenost, jak své znalosti dále co nejlépe a srozumitelně šířit. Projekt v polovině října také navštívila i Barbora Žáčková, rozvojová diplomatka na Velvyslanectví v Phnom Penhu.

           Basic coloured                      LWD logo2