Na Ukrajině jsme stále aktivní

14. července 2022

Pomoc Diakonie na Ukrajině dále pokračuje prostřednictvím našich partnerů přímo na místě, a to díky podpoře našich dárců, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a EEP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ.

Daruji

Naše pomoc na Ukrajině stále pokračuje
14. července 2022 - Na Ukrajině jsme stále aktivní

Pomoc přímo na Ukrajině  

Otcův dům: 120.000 Kč 

Prostředky byly poskytnuty jako podpora na evakuaci a přesídlení organizace a dětí v její péči z kyjevské oblasti do Německa. Někteří zaměstnanci Otcova domu po evakuaci dětí do Německa dál pomáhají v místní komunitě. Starají se o staré osamělé lidi ze sousedství. 

Dům Milosrdenství: 876.000 Kč 

Dům milosrdenství si mohl koupit malý víceúčelový automobil (Renault express), který jim za současné situace velmi ulehčuje zásobování útulků a převoz potřebných lidí. Vedle péče o své klienty, distribuují humanitární pomoc zejména ve odlehlejších venkovských oblastech v okolí Ivano-Frankovsku. 

Blaho: 460.000 Kč 

Větší část naší pomoci také směřuje do Užhorodu. Přímo v místním komunitním centru „Blaho“ našlo během posledních měsíců útočiště až 150 lidí. Dalších 100 lidí, kterým užhorodská organizace Blago pomáhá, je ubytováno ve dvou školách ve městě (nyní už část odešla). Finančně podporujeme jejich stravování a energie na provoz kolektivního ubytovacího centra, které jsme díky darům vybavili matracemi, pračkami a lednicemi (dar firmy Elektrolux). Současně financujeme menší renovaci jednoho z objektů, aby mohl sloužit svému původně zamýšlenému účelu – předškolní výchově a integraci dětí ve věku 3-5 let (převážně ze soc. vyloučených lokalit i z řad dětí IDPs). Z prostředků donora MZV také financujeme část osobních nákladů na chod organizace na zajištění výše uvedených služeb a vzdělávání dětí. 

Přímá materiální pomoc: 

Ve spolupráci s pražským farním sborem u Salvátora jsme zorganizovali také materiální sbírku trvanlivých potravin, hygienických potřeb, matrací, spacáků a dalších věcí. Díky podpoře řady firem a dopravnímu zajištění ze strany firmy Raben Logistics kamion s více než čtyřmi tunami nákladu dorazil do Užhorodu v březnu. 

Municipalita Mižhirije: 625.000 Kč 

Z prostředků Nadace ČEZ jsme financovali nákup školních a dětských potřeb (pro děti různého věku) pro 150 dětí, které byly distribuovány v městečku Mižhirija. V této oblasti se vlivem příchodu IDPs z válkou zasažených oblastí zdvojnásobil počet rezidentů. 

Současně v obci podporujeme školní jídelny, které IDPs poskytují pravidelně 2 denně teplou stravu (jedná se výhledově až o 400 osob denně) 

ECAV (evangelická církev augšpurského vyznania na Slovensku): 270.000 Kč 

Na práci ECAV a Diakonie s uprchlíky jsme poskytli 270.000 Kč. Prostředky směřují na zajištění stravy a ubytování zejména na východním Slovensku prostřednictvím farních sborů a Diakonie na Slovensku.  

Poskytli jsem také 150.000 Kč na pomoc českým krajanům v sociální tísni v okolí města Pervomajskoje (obec Bohemka a další) v Mykolajevské oblasti. 

                              

Naše partnerské organizace 

Otcův dům 

Od roku 2014 spolupracujeme s organizací Otcův dům, která pečuje o sirotky a děti bez domova z oblasti Kyjeva. Provozuje dětský domov a podporuje pěstounské rodiny. Pro ně zajišťuje vzdělávání, právní, sociální a psychologickou podporu. S místním sociálním odborem spolupracuje na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům. 

Blago 

Na Ukrajině nyní směřuje naše finační pomoc do Zakarpatska. Ačkoliv daleko od bojů, Užhorod u slovenských hranic je přeplněn lidmi, kteří odcházejí směrem na Západ. Někteří strávili na náročné cestě 2-3 dny poté, co se týden schovávali ve sklepech. Eleonora Kulčar a její organizace Blago má dlouholeté zkušenosti s podporou dětí v místní romské komunitě. 

Dům milosrdenství  

Naše partnerská organizace Dům milosrdenství přímo v Kyjevě provozovala dvě zařízení pro celkem 25 starších lidí bez domova. Nyní po evakuaci svých klientů působí ve městě Ivano Frankovs. 

Mižhirija 

Municipalita (město) ve východní části Zakarpatské Ukrajiny s cca 10 tisíci stálými obyvateli. Vlivem války na Ukrajině se počet místních rezidentů příchodem IDPs více než zdvojnásobil.  

 


Své dary můžete stále posílat na sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022 nebo sbírku podpořit prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS na číslo 87 777.

  • DMS DIAKONIESVET 30
  • DMS DIAKONIESVET 60
  • DMS DIAKONIESVET 90

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz