Stavíme v  Myanmaru komunitní infrastrukturu

19. srpna 2021

I přes veškerá dění v  politické, sociální i ekonomické sféře, v  práci v  Myanmaru i nadále pokračujeme skrze náš místní tým.  Za podpory České rozvojové agentury se soustředíme hlavně na budování WASH (voda, hygiena, sanitace) a komunitní infrastruktury ve dvou městských oblastech Sittwe a Pauktaw v  Arakanském státě.  

Obyčejně zde publikujeme výsledky naší práce, ale v  tomto článku bychom chtěli také přiblížit, jak daná místa identifikujeme a ukázat situaci předtím, než k  nějakým úpravám v  komunitní infrastruktuře dojde.  

#1 

Pro pohyb mezi jednotlivými tábory i přilehlými vesnicemi jsou pěší cesty zásadní, především pak pro ženy, děti a starší obyvatele. Zde jsou nouzové a rychlé řešení pěších cest, které plánujeme zpevnit a zvýšit, aby byly mimo dosah vody a bahna a byly bezpečné pro její uživatele.   

Stavíme v Myanmaru i v roce 2021 (komunitní infrastruktura)
19. srpna 2021 - Stavíme v  Myanmaru komunitní infrastrukturu

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 14.59.17

 # 2 

Zejména v  oblasti Pauktaw místní obyvatelé používají pro své cestování a přesuny po regionu lodě. Břehy ale nejsou zpevněné a je pro ně často výzva se do a z  lodi dostat, především pak pro děti a starší lidi. Z  tohoto důvodu zrenovujeme, nebo nově postavíme malé přístaviště. 

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 14.59.29

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 14.59.39

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 14.59.46

 #3  

V  našich cílových vesnicích a táborech se soustředíme také na opravu a budování silnic. Hlavním dopravním prostředkem je zde motorka, která umožňuje obyvatelům dostat se na místní trhy, nebo do přilehlých měst – je důležitá pro přístup ke zdrojům obživy. V  období dešťů jsou tyto cesty bez odtoků bahnité a lidé se nemohou dostat kam potřebují. I proto se na tato místa v  rámci naší realizace soustředíme.  

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 14.59.54

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 15.00.01

Snímek obrazovky 2021-10-18 v 15.00.09