Sesazení vlády, masivní protesty a nedostatek hotovosti - rok 2021 byl pro Myanmar turbulentní

14. listopadu 2021

Mnozí z vás jste jistě zaznamenali, že v Myanmaru došlo na začátku roku 2021 k turbulentním změnám. Připravili jsme zde pro vás krátké shrnutí a komentář, jak to ovlivnilo naší práci na místě.

  • První únorový den 2021 armáda sesadila civilní vládu včele s Aun Schan Su Ťij a převzala kontrolu nad zemí. Tento den měl být milníkem zasedání nově zvoleného parlamentu vedeného Národní ligou pro demokracii (NLD). Aun Schan Su Ťij byla uvězněna spolu s dalšími představiteli její strany NLD. Strana byla nařčena z manipulace voleb na podzim 2020.Min Aun Hlain, vrchní velitel vojsk, se v srpnu 2021 stal oficiálním premiérem země a jmenoval současnou vládu. Do roku 2023 slíbil pořádat nové volby a spolupráci s budoucími volenými zástupci.
  • Převrat způsobil masivní civilní protesty po celé zemi, které zformovaly tzv. Hnutí občanské neposlušnosti. Pro něj bylo zprvu charakteristické tlučení do hrnců či nošení červené stužky. Při těchto protestech došlo k zatčení několika stovek občanů a skoro tisícovka byla zabita. Celková situace měla velký vliv na místní ekonomiku (dostupnost zboží a celkové rapidní zdražení) a bankovní sektor. Na zemi byly uvaleny zahraniční sankce a mnoho zahraničních investorů odešlo. Myanmar má ale své partnery jako je Čína, Rusko a sousední Thajsko, kteří režim podpořili.
  • Vývoj v Arakanském státě, v porovnání s ostatními etnickými státy jako je Karenský či Kačinský, měl jiný průběh. Protesty se zde neuskutečnily, protože zástupci Tatmadaw se dokázali rychle dohodnout se zástupci paramilitární skupiny Arakan Army. Ti získali posty v nové místní vládní infrastruktuře skrze svou politickou odnož – United League of Arakan. I přesto zde dochází stále k aktivnímu přesunu vojsk. Arakan byl tedy naopak více zasažen ekonomickým dopadem jak převratu, tak dalších vln Covid19 pandemie. Ta zapříčinila ztrátu mnoha námezdních pracovních míst, na kterých byli místní obyvatelé existenčně závislí.

Student kits and Teaching Kits at Maw Village  (2)

  • Naší práci ovlivnil především nedostatek hotovosti, kterou lze vybrat z bank nebo dlouhé procesy povolení aktivit ze strany nových vládních činitelů. Zároveň zde existuje několik defacto vládních vrstev z řad Tatmadaw a i United League of Arakan, kteří vydávají různá nařízení, dle kterých by se obyvatelé v jejich oblastech vlivu měli řídit. To vytváří obecný zmatek i v naší práci, kdy povolení vstupu do oblastí mohou být i tímto ovlivněna. Nicméně Covid19 pro nás zatím představoval a stále představuje největší výzvu. Školy například byly uzavřeny přes rok až do června 2021. V zemi je nedostatek vakcín a úřady neplánují v tuto chvílí ani muslimskou menšinu Rohingů očkovat.

I přes tyto výzvy v naší práci pokračujeme, protože humanitární i rozvojové potřeby místních obyvatelů rapidně vzrostly a naše podpora má zde stále velké pozitivní dopady.

Více o naší práci na místě

Rok 2021 byl pro Myanmar turbulentní
14. listopadu 2021 - Sesazení vlády, masivní protesty a nedostatek hotovosti - rok 2021 byl pro Myanmar turbulentní