Komunitní setkání a úklidové akce 

15. června 2021

I přes veškerá dění v  politické, sociální i ekonomické sféře, v  práci v  Myanmaru i nadále pokračujeme skrze náš místní tým. Za podpory České rozvojové agentury se soustředíme hlavně na budování WASH (voda, hygiena, sanitace) a komunitní infrastruktury ve dvou městských oblastech Sittwe a Pauktaw v  Arakanském státě. V  projektu se také soustředíme na práci s  komunitami a jejich podporu.

Budujeme jejich kapacitu a posilujeme jejich „měkké“ dovedností např. ve schopnosti se vnitřně organizovat, identifikovat rizika spojená s vývojem konfliktu v  oblasti, informovat a zapojit všechny členy včetně žen, dětí a starších osob a reflektovat jejich potřeby. Dále i v efektivním nakládání s  omezenými zdroji, v  komunikaci s  místní vojenskou správou pro získání povolení přístupu k základním službám a na místní trhy, či při zvládání stresu. Pro tyto účely obdrželi zástupci u Buddha Maw kláštera balíček komunikačních prostředků. 

Komunitní setkání a úklidové akce 
15. června 2021 - Komunitní setkání a úklidové akce 

Snímek obrazovky 2021-10-14 v 15.44.46

Komunitu aktivně zapojujeme do všech aktivit a procesů. Zde proběhly dvě schůzky ke koordinaci vodních staveb studen s ručními pumpami, drenážních systémů, oplocení vodních zdrojů a výstavby latrín.

Snímek obrazovky 2021-10-14 v 15.44.58

Na konci července jsme také asistovali při formování úklidových skupin, které od náš dostaly potřebné prostředky a byly motivovány k  pravidelné akci, především v okolí vodních zdrojů, jejichž znečištění lidmi i dobytkem je velmi časté a snižuje kvalitu dostupné vody.  

Snímek obrazovky 2021-10-14 v 15.45.15