Pomáháme zlepšit úroveň zdravotní péče v Mauretánii

19. října 2020

Naše středisko se v roce 2020 i letos ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem LWF podílí na projektu programu MEDEVAC Ministerstva vnitra ČR v Mauretánii, v oblasti Sahelu.

Zdravotní centrum v Bassikonou (schválně neříkáme nemocnice) obsluhuje oblast s přibližně 150 tisíci obyvateli. Z toho tvoří asi 60 tisíc uprchlíci z Mali, kteří žijí v nedalekém uprchlickém táboře Mbera.  Jak místní, tak i malijští uprchlíci, museli být pro obtížnější lékařské zákroky doposud často převáženi do 230 kilometrů vzdáleného města Nemá nebo dokonce letecky do hlavního města země, pokud to tedy jejich zdravotní stav vůbec dovoloval. Jen v minulém roce se jednalo asi šest set případů, s čímž byly spojeny nemalé finanční náklady a samozřejmě i rizika. Lékařská evakuace navíc nebyla dostupná a využitelná pro všechny.

Pomáháme zlepšit úroveň zdravotní péče v Mauretánii
19. října 2020 - Pomáháme zlepšit úroveň zdravotní péče v Mauretánii

Díky spolupráci LWF Mauretánie, Diakonie a místních zdravotníků a s finanční podporou programu Medevac došlo k výraznému zlepšení dostupnosti zdravotní péče v místě, která byla oceněna místními zdravotníky a Ministerstvem zdravotnictví Mauretánie.

                      Instalace nového RTG      Nový RTG       Zdravotní centrum v Bassikonou

Ve zmíněném zdravotním centru v Bassikonou nyní nově disponují vybavením jako rentgen, ultrazvuk, přístroje na monitoring životních funkcí laboratorní rozbory, sady chirurgického náčiní a další vybavení potřebné pro středně obtížné chirurgické operace a komplikovanější a více rizikové porody.

             Zdravotní centrum v Bassikonou      Ultrazvuk ve zdravotním centru v Bassikonou      Zdravotní centrum v Bassikonou

Dle místní lékařů a našich partnerů to i díky následným školením představuje zásadní zlepšení místní péče a zásadní snížení rizik a finančních nákladů spojených s evakuací nemocných do 230 kilometrů vzdálené nemocnice. Už v prvních dnech po instalaci rentgen posloužil při vyšetření a léčení zlomenin, TBC a dalších zdravotních problémů. Díky podpoře programu Medevac proběhla také online odborné konzultace českých odborníků na infekční nemoci s místními zdravotníky. 

V roce 2021 projekt pokračuje těmito aktivitami:

  • pořízení dalšího potřebného zdravotnického vybavení a přístrojů v nemocnici v Bassikounou (upgrade již zakoupeného RTG na digitální, dvě dentistická křesla s kompletním vybavením, inkubátor, biochemický spektrofonometr, laboratorní vybavení ale i „drobnosti“ jako pračka, lednice, které citelně chybí),
  • část vybavení bude dodáno do dvou dalších zdravotních center (poskytujících primární péči),
  • školení zdravotnického personálu k obsluze přístrojů a při prevenci infekčních nemocí včetně covid 19, malárie, konžská horečka, žloutenka B (+waste management), 
  • školení lokálního technického personálu při technické údržbě zdravotnických přístrojů,
  • podpora vybudování systému generování poplatků na pokrytí výdajů za drobný zdravotnický materiál v zájmu finanční udržitelnosti (netýká se sociálně nejvíce zranitelných osob, 
  • ve spolupráci s místními autoritami na vytvoření systému monitorování, evidence resp. zjištění kvantity a kvality poskytovaných zdravotnických služeb (v zájmu zlepšení jejich kvality a zajištění udržitelného financování).