V Kambodži byl zahájen projekt v oblasti vody, sanitace a hygieny

29. září 2020
V Kambodži byl zahájen projekt v oblasti vody, sanitace a hygieny
29. září 2020 - V Kambodži byl zahájen projekt v oblasti vody, sanitace a hygieny

Pouze zhruba polovina obyvatel kambodžské provincie Kampong Chhnang má přístup k nezávadné pitné vodě. Počet míst s přístupem k ní je nedostatečný a nepokrývá celkovou potřebu obyvatel. 8. září byl proto v Kambodži slavnostně zahájen čtyřletý projekt, jehož cílem je zajistit přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě, sanitaci a hygieně ve dvou oblastech provincie Kampong Chhnang, stejně jako přispět k šíření osvěty a budování kapacit místních obyvatel a poskytovatelů vody.

Nedostatek vody provincii Kampong Chhnang je ovlivněn několika faktory. V první řadě nedostatkem dat o počtu existujících vodních zdrojů a kvalitě jejich vody a nevhodnou technologií použitou pro výstavbu vodních zdrojů a úpravu vody. Jedná se např. o nezohlednění specifických potřeb pro výstavbu vodního zdroje v záplavových oblastech, oblastech přirozeně kontaminovaných arsenem či nesprávnou údržbou a neodbornou manipulací s existujícími zdroji pitné vody. Svou roli hraje také nedostatečné množství vody uchovávané ve vodních nádržích především pro potřeby v období sucha. Dalším specifikem provincie je kromě pravidelných a rozsáhlých záplav v období dešťů, a naopak nedostatku vody v období sucha, také častá kontaminace podzemních zdrojů vody.

       DSC_8202upravena        DSC_8209upravena

„Místní obyvatelé také velmi často nedůvěřují podzemní vodě, částečně kvůli jiné chuti způsobené mineralizací. Preferují proto užívání povrchových zdrojů, ne vždy bezpečných kvůli splachům hnojiv z polí, neexistujícímu odpadovému hospodářství ve městech a vesnicích a množství textilních továren nacházejících se podél řeky Tonle Sap. Velká část domácností také dosud nemá zkušenosti s efektivní distribucí pitné kohoutkové vody a nevybudovala si dosud k upravené a takto dodávané vodě důvěru, např. kvůli obavám z její nedostatečné úpravy či špatného potrubí. Řada místních se rovněž obává vysokých nákladů spojených s napojením domácnosti a plateb za poskytování služby. To jsou hlavní důvody, proč nadále užívají mnohdy neprověřené, a ne vždy bezpečné zdroje vody,“ říká Stanislav Flekač, koordinátor programů v Jihovýchodní Asii z Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, které je hlavním realizátorem projektu.

         DSC_8197upravena      DSC_8249upravena

Projekt byl navržen v souladu s potřebami cílových skupin a národních cílů formulovaných v Národním strategickém plánu pro zásobování vodou, sanitaci a hygienu venkova (RWSSH) 2014–2025. „Osobně považuji tento projekt za velmi potřebný a jsem přesvědčena, že pomůže místním obyvatelům zlepšit životní úroveň. Protože se projekt dotýká více oblastí, vzniklo za účelem jeho komplexního řešení konsorcium složené z Diakonie ČCE - Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, jakožto hlavního realizátora, české firmy G-servis a České zemědělské univerzity v Praze. Každý člen konsorcia přináší do projektu svou vlastní zkušenost a specializaci, aby byl maximalizován dopad ve prospěch cílových skupin. Projekt bude realizován také ve spolupráci s Life With Dignity, dlouholetým místním partnerem Diakonie ČCE,“ říká Lucie Chudá z Ministerstva zahraničních věcí ČR působící na Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu. Projekt je v souladu s cílem udržitelného rozvoje číslo 6, jehož záměrem je do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny.