Stavba komunitní nádrže a spolupráce s výborem pro rozvoj vesnice

3. listopadu 2021

Nedostatek pitné i užitkové vody je jedním z hlavních problémů, se kterým se obyvatelé vesnice Ou Srav v okrese Phnom Kravanh potýkají. Především v období sucha jsou pak nuceni vodu kupovat. Jedno doplnění nádrže je vyjde na cca 5 000 kambodžských rielů (27 Kč), což představuje pro mnoho domácností značný výdaj, a to i z toho důvodu, že zakoupené množství vody stačí na pokrytí pouze jednoho dne spotřeby. Díky nedostatku užitkové vody farmáři pěstují pouze na malých domácích zahradách a tzv. „cash crops“ nebo-li tržní plodiny mohou pěstovat pouze v malém rozsahu. To reguluje jejich možnosti si vydělat skrze zemědělskou činnost. Místní úřady nemají dostatek prostředků, aby mohly tuto situaci řešit např. stavbou komunitní nádrže. 

Stavba komunitní nádrže a spolupráce s výborem pro rozvoj vesnice
3. listopadu 2021 - Stavba komunitní nádrže a spolupráce s výborem pro rozvoj vesnice

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 22.56.03.      Snímek obrazovky 2021-12-14 v 22.56.15

Pan Ou Veng                             Paní Deth Meach 

Náš tým v provincii Pursat si byl této situace ve vesnici Ou Srav vědom, a proto požádal o financování Ministerstvo zahraničních věcí ČR, jež výstavbu komunitní nádrže v roce 2021 podpořila. Hlavním hybatelem projektu v komunitě se stal pan Ou Veng, 70-letý vedoucí představitel „Výboru pro rozvoj vesnice“. S panem Ou Vengem náš tým dlouhodobě spolupracuje. V předchozích letech se např. účastnil našeho školení na budování kapacit, kdy se naučil organizaci, plánování, realizaci a monitorování komunitních projektů. I přes Covid-19 omezení, se mu podařilo s projektovým týmem vše nastartovat a zformovat komisi pro výstavbu nádrže. Tato komise zorganizovala 2 komunitní identifikační setkání, poskytla orientaci k projektu pro místní obyvatele, asistovala při identifikaci půdy (pozemek o velikosti 40 m x 30 m x 5 m) a připravila harmonogram pro proces zadávání zakázky. To vše za dodržování zdravotních nařízení.  

Při komunitních setkání byla přítomna i paní Deth Meach, která se už těší, že nebude muset dojíždět pro vodu do vedlejší vesnice, protože se vše zdárně podařilo a stavba započala v průběhu srpna 2021. Výstavba komunitní vodní nádrže je aktuálně před dokončením, chybí pouze oplocení. Místní úřady a členové komunity jsou s plánovanou infrastrukturou velmi spokojeni a jsou nadšeni, že se do projektu zapojily, protože si uvědomují, že to velm ke zlepšení jejich zemědělské produktivity a příjmů. Očekává se, že z komunitní vodní nádrže bude mít užitek 150 rodin, které žijí poblíž. Stavba byla finančně podpořena Ministerstvem zahraničí ČR. 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 22.56.47

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 22.56.59


Snímek obrazovky 2021-12-14 v 22.57.07

Monitorovací návštěva Diakonie ČCE HRS a partnerské organizace Life With Dignity 

Czech Humanitarian Aid

lwd