Školení obyvatel na snížení rizik přírodních katastrof

26. listopadu 2021

Cílem našeho projektu v provincii Pursat v Kambodži je mimo jiné školit místní obyvatele v tom, jak zvládat různé druhy katastrof, kterým čelí – povodně či sucha, a jak se na ně co nejlépe připravit. Proto jsme konci července uspořádali školení školitelů v budování kapacit obyvatel našich cílových vesnic v DRR /CCA. Většina obyvatel těchto vesnic, se kterou už od roku 2018 pracujeme, jsou farmáři a ti jsou obyčejně katastrofami nejvíce zasažení, proto jsme se soustředili na probrání těchto téma hlavně v kontextu zemědělství.  

Mezi témata, která se během školení probírala. patřily například:

  1. Příčiny, důsledky a řešení dopadů změny klimatu;
  2. Zvládání katastrof jako takových a organizace před/ při a po;
  3. Téma sucha a povodní; 
  4. Role a odpovědnost místních autorit;
  5. Nebezpečí, zranitelnost a nástroje pro hodnocení situace;
  6. Prevence Covid-19. 

Kromě toho si také účastníci navzájem sdíleli praktické zkušenosti s povodněmi, které proběhly v roce 2020 a zvýšili povědomí o zranitelných domácnostech v jejich okolí. Po školení byl vypracován Akční plán pro případ, že by jejich vesnice znovu povodně postihly. 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 23.09.36

Školení o budování kapacit v DRR/ CCA

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 23.09.43

Certifikikát ze školení v DRR/ CCA

Tým Diakonie byl pak přítomen jedné ze 14 akcí na zvyšování povědomí v DRR/CCA  v zemědělství, kterou uspořádal jeden z námi vyškolených školitelů a sdílel nově nabité znalosti se svými sousedy. 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 23.09.51

Školení a osvětové akce byly finančně podpořeny Ministerstve zahraničí ČR. 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 23.09.57

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 23.10.05

Czech Humanitarian Aid

lwd

Školení obyvatel na snížení rizik přírodních katastrof
26. listopadu 2021 - Školení obyvatel na snížení rizik přírodních katastrof