Pracujeme na osvětě o pitné vodě a hygieně v provincii Kampong Chhnang

24. listopadu 2021

V loňském roce jsme v Kambodži v provincii Kampong Chhnang zahájili nový víceletý projekt. Pracujeme na zlepšení přístupu místních lidí k pitné vodě a sanitačním zařízením a zvýšení povědomí o hygieně obecně. Loni jsme začali s průzkumem mezi lidmi, kdy jsme zjišťovali, jaké zdroje vody na pití lidé používají. Zároveň naši spolupracovníci z ČZU a společnosti G-Servis zkoumali povrchové i podzemní vodní zdroje a jejich potenciální možnost úpravy na pitnou vodu.  

Tento rok náš projekt pokračuje. Zaměřili jsme se na osvětu co nejširších vrstev obyvatel. Cílem je bořit nesprávné zažité zvyky kolem pití vody a budovat důvěru místních ve vodu z úpraven. Lidé často nevědí, co přesně se v úpravnách děje, a proto upravené vodě zkrátka nevěří. Pracujeme i na zvýšení obecného povědomí o hygieně.

Osvětu můžeme dělat prostřednictvím živých setkání a besed ve vesnicích a školách. Z tohoto pohledu představoval letošní rok výzvu, protože pandemie COVID19 způsobila mnohá omezení, kdy jsme po většinu roku mohli v komunitách pracovat jen omezeně.

Pracujeme na osvětě o pitné vodě a hygieně v provincii Kampong Chhnang
24. listopadu 2021 - Pracujeme na osvětě o pitné vodě a hygieně v provincii Kampong Chhnang

Přesto se nám podařilo dokončit 90 komunitních setkání v 45 vesnicích, se kterými v rámci našeho projektu spolupracujeme.  Na setkáních s lidmi vyškolení zástupci hovořili o:

 • jak šetrně se zdroji zacházet, a to hlavně v období sucha, aby domácnosti měly dostatek na konzumaci, použití v domácnosti, ale i na zalévání;
 • jakou vodu pít a jak jí ošetřovat, aby nezpůsobovala průjmová onemocnění;
 • jak lépe a bezpečně skladovat vodu;
 • proč je důležité mít latrínu a nevykonávat potřebu za domem, kdy dochází ke znečištění vlastních vodních zdrojů;
 • jak bezpečně vyprazdňovat septiky u latríny;
 • proč je důležité si mít pravidelně ruce nejen kvůli Covid19.

photo_2021-10-19_14-38-13 Chrab Kantout Village (1) Ksach Sar Village (1)

Kromě veřejných setkání v jednotlivých vesnicích jsme se potřebovali zaměřit také na osvětu ve školách. Děti a mladí lidé jsou zásadní pro to, abychom dosáhly byť drobných změn ve společnosti.

Většina škol zůstala zavřená do konce září, první stupně základních škol dokonce do listopadu. Ve školách se učí na dopolední a odpolední směny, děti jsou striktně rozděleny podle tříd.

Z tohoto důvodu jsme zformovali vždy 2 a více skupin, se kterými jejich vyškolení učitelé diskutovali následující témata:

 • zdraví životní styl a potřeba dodržování hygienických návyků;
 • proč je důležité si mít pravidelně ruce nejen kvůli Covid19;
 • dostupné vodní zdroje a jak s nimi nakládat;
 • jakou vodu pít a jak jí ošetřovat, aby nezpůsobovala průjmová onemocnění;
 • jak lépe a bezpečně skladovat vodu;
 • proč je důležité mít latrínu a nevykonávat potřebu za domem, kdy dochází ke znečištění vlastních vodních zdrojů.

Děti posléze ve skupinkách pracovali na úklidu školního pozemku, okolí vodních zdrojů a sousedních oblastí. Bavili jsme se s nimi především o škodlivosti plastů pro životní prostředí, které představují zásadní problém na kambodžském venkově.  

Akce byly finančně podpořeny Českou rozvojovou agenturou.

čr pomáhá