Pitná voda v Kambodži - osvěta pro obyvatele v zemědělských oblastech

16. listopadu 2021

Lidé na kambodžském venkově nejčastěji pijí vodu z mělkých povrchových studní, ale také z rybníků, řek nebo dešťovou vodu. Mnoho rodin vodu doma převařuje nebo filtruje, ale ne vždy, a ne všechny rodiny to tak dělají. Lidé často pijí vodu přímo, neupravenou, což posléze způsobuje zdravotní potíže.

Některé z rodin si upravenou pitnou vodu kupují ve formě 20 litrových barelů nebo některá z osídlení mají výhodu, že se zde nacházejí soukromí poskytovatelé vody, kteří vytvořili síť potrubí a upravenou pitnou vodu jim do domácnosti dodávají. Zdálo by se přirozené, že lidé budou chtít vodovod využívat, ale ne všechny rodiny jsou ochotni za ni platit, nepřipadám jim to důležité, nebo nemají ke kohoutkové vodě důvěru.

Dělat osvětu ohledně pitné vody na kambodžském venkově není snadné, protože je třeba měnit zažité zvyky a stereotypy. I přesto se o to snažíme, abychom snížili podíl nemocí pramenících z kontaminace vody. Jedná se ve většině případů o průjmy, které trápí hlavně děti, ale výjimkou nejsou ani dospělí.

Úroveň povědomí a vzdělání v tomto ohledu hraje důležitou roli. Naše organizace na to jde dvojí cestou: akcemi, kde si o vodě povídáme a skrze edukační materiály, které se snažíme vytvořit co nejjednodušší. 

Pitná voda v Kambodži
16. listopadu 2021 - Pitná voda v Kambodži - osvěta pro obyvatele v zemědělských oblastech

V rámci akcí se bavíme o tom, jak může být neošetřená voda zdraví škodlivá, jak jí správně skladovat, filtrovat a jaké jsou výhody vodovodní dodávky vody. Lidé často nevědí, co to znamená vodu upravovat, nevědí, co přesně se v úpravnách děje a z těchto důvodů vodě zkrátka nevěří a i když jsou na vodovod připojení, tak ji nepijí. I proto jsme vytvořili sérii edukačních materiálů, které doufáme, pomohou mnohým k pochopení, že voda z vodovodu není závadná, lze ji pít a že je obecně důležité se starat o to, jakou vodu pijeme a odkud.

Ukázka dalších edukačním materiálů:

Leták o pitné vodě
Reklamní billboard o výhodách vody z vodovodu
Reklamní billboard jak uchovávat pitnou vodu
Reklamní billboard o zdrojích znečištění vody

IWASH_Water Storage_billboard-1

 

Vytvoření těchto materiálů podpořila Česká rozvojová agentura.

čr pomáhá